Juridische Hogeschool en gemeente 's-Hertogenbosch sluiten convenant

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Juridische Hogeschool

Op 20 december tekenen Gerard Hupperetz, directeur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en Huib van Olden, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch een overeenkomst waarmee hun samenwerking wordt bevestigd. Beide partijen wensen de opleiding voor hbo-juristen verder te verbeteren en de afgestudeerden beter geschikt te maken voor instroom in de organisatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Juridische Hogeschool en gemeente 's-Hertogenbosch sluiten convenant

Door de handen ineen te slaan hebben beide organisaties dus profijt.  Door het sluiten van dit convenant geven de gemeente en de Juridische Hogeschool elkaar de positie van ‘preferred partner’. Dat houdt in dat ze elkaar aanbevelen bij partijen in de markt en gebruikmaken van elkaars netwerk.

In de praktijk komt het neer op het volgende:

  • Er vindt een onderlinge uitwisseling van medewerkers plaats. Docenten van de Juridische Hogeschool kunnen een bedrijfsstage lopen en zo ervaring opdoen in het werkveld om vervolgens die actuele praktijkervaring weer in te zetten tijdens hun lessen. Eén van de docenten recht heeft het afgelopen jaar al een stage gelopen. Medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgen gastcolleges over diverse onderwerpen.
  • De Juridische Hogeschool organiseert actuele themabijeenkomsten voor medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  • De mogelijkheden voor HBO-Rechtenstudenten worden geoptimaliseerd om hun stageperiode bij de gemeente door te kunnen brengen.
  • De gemeente ’s-Hertogenbosch en de Juridische Hogeschool proberen gezamenlijk publiciteit te genereren en zo ook de werkgelegenheid voor hbo-juristen te bevorderen;
  • De gemeente ’s-Hertogenbosch is bereid (geanonimiseerde) praktijkcasus voor het onderwijs te leveren met als doel het onderwijs praktijkgerichter en daarmee effectiever te maken.

De ondertekening vindt op 20 december 2011 plaats om 16.00 uur in het stadhuis,  

Meer informatie over Juridische Hogeschool Avans-Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!