Kabinet bezuinigt niet op innovatiebeleid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Food Valley NL

In deze kabinetsperiode zal niet worden bezuinigd op het innovatiebeleid. Wel is het mogelijk dat er met enkele posten wordt geschoven. Dat zei minister Kamp bij de ondertekening van het Innovatiecontract voor 2014 en 2015.

Kabinet bezuinigt niet op innovatiebeleid
In totaal tekenden 20 partijen het contract. Dit jaar wordt 6,8 miljard vrijgemaakt voor innovatie. Bedrijven, publieke kennisinstellingen en de overheid werken bij investeringen in kennis en innovatie vooral samen in de 9 topsectoren. Hiervoor maken kabinet en bedrijfsleven elk 2 miljard euro vrij.

Topsectorenbeleid

Het topsectorenbeleid is erop gericht om de sectoren waarin Nederland uitblinkt, nog sterker te maken. Het gaat onder andere om agro & food en tuinbouw en uitgangsmaterialen. Het kabinet maakt ook extra geld vrij voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Op het vlak van onderzoek en innovatie blijft het mkb namelijk achter vergeleken bij andere landen, aldus Kamp. Kleine investeringen tot 20.000 euro komen bij samenwerkingsprojecten straks ook in aanmerking voor innovatiesteun.

Kritiek op beleid

Begin dit jaar schreven 13 grote bedrijven waaronder DSM en Unilever een brandbrief aan de minister waarin zij hun onvrede uitten over het innovatiebeleid. Ze menen dat het topsectorenbeleid dreigt te mislukken. Kamp is het niet eens met de kritiek. Volgens hem kunnen de bedrijven heel goed aanspraak maken op de beschikbare middelen. Het topsectorenbeleid is volledig transparant. Ook heeft hij tijdens bezoeken aan bedrijven geen signaal gekregen dat het beleid niet werkt. Dan krijgt hij juist te horen dat met het topsectorbeleid 'de goede lijn' is ingezet.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!