Kamer en Bouwend Nederland: zeven zorgen voor lokale economie

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

Onderzoek legt gemiste kansen gemeenten bloot

Kamer en Bouwend Nederland: zeven zorgen voor lokale economie

Juist nu de economie een flinke zet nodig heeft, laten gemeenten kansen liggen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant en Bouwend Nederland (BN). Coalitieprogramma’s van vijftig Brabantse gemeenten werden onder de loep genomen. 

Mooie intenties zijn er genoeg. Maar concrete maatregelen van gemeenten om de lokale economie te ondersteunen, zijn er te weinig. En dat terwijl de Kamer van Koophandel en Bouwend Nederland er alles aan doen om gemeenten met kennis en kunde vooruit te helpen. Zo heeft Bouwend Nederland een kenniswebsite voor (nieuwe) raadsleden en bestuurders. De KvK Brabant organiseert bijeenkomsten over Ondernemend Aanbesteden en ijvert al jaren voor vermindering van regeldruk. Want ook op dat gebied legt het onderzoek gemiste kansen bloot. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals de ruime aandacht voor centrummanagement, bedrijventerreinen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
KvK-voorzitter Ton Nelissen en Bouwend Nederland voorzitter Elco Brinkman zien echter zeven zorgen:

• Het aanbestedingsbeleid: slechts een kwart van gemeentelijke programma’s  staat open voor aanbesteden waarbij lokale ondernemers meer eerlijke kans krijgen. 
• Bijna alle programma’s zeggen dat de regeldruk omlaag moet. Concretisering blijft echter uit.
• Nog geen tien procent van de gemeenten geeft aandacht aan het stimuleren en faciliteren van starters.
• De de lokale economie wordt onvoldoende aangejaagd. Lokale lasten voor ondernemers en burgers worden niet verlaagd, heldere keuzes in bezuinigingen blijven uit en komt de voortgang van projecten in gevaar. In 60 procent van de programma’s staat niets over versnelling van projecten, terwijl de Crisis- en Herstelwet hiervoor mogelijkheden biedt.
• Om de arbeidsmarkt in met name de bouw toekomstbestendig te maken, moet de werkgelegenheid op peil blijven. Hier is onvoldoende aandacht voor.
• De vele initiatieven tot regionale economische samenwerking, zoals de Ideale Connectie, de 5-Sterrenregio en Brainport juichen we toe. Maar de vrees is dat deze door bezuinigingen onder druk komen te staan.
• Juist in tijden van bezuinigingen kan samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen tot goede oplossingen leiden. Hiervoor is in veel gemeenten te weinig aandacht.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!