Kandidaat-Europarlementariers debatteren over Gelderse toekomst

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

Hoe onlosmakelijk zijn Europa, economie, ecologie en groei met elkaar verbonden? Wat betekent Europa voor een duurzame groei van economie en natuur in Gelderland? Is Natura 2000 een uitdaging of belemmering voor ondernemerschap en werkgelegenheid?

Kandidaat-Europarlementariers debatteren over Gelderse toekomst

Op dinsdagmiddag 29 april a.s. gaan Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs onder leiding van oud-journaliste Wouke van Scherrenburg met elkaar in debat over deze en andere zaken. Het Gelders debat is een initiatief van Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) in samenwerking met VNO-NCW Midden, RECRON en LTO Noord.

De verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement vinden in Nederland plaats op 22 mei a.s.. Kandidaat Europarlementariërs lopen zich warm. Hoe kijken zij naar ondernemerschap, naar natuur en naar de combinatie daarvan? Biedt Natura 2000 voldoende ruimte voor innovatie en flexibiliteit? Wat betekent een slagvaardig Europa in de praktijk? Het zijn zomaar wat vragen waar kiezers antwoord op verwachten.

Debat voor ondernemers en politici

Op dinsdagmiddag 29 april a.s., tussen 17.00 en 19.00 uur (inloop 16.30 uur), organiseert KNB (brancheorganisatie voor de bouwkeramische industrie), in samenwerking met VNO-NCW Midden, RECRON en LTO Noord, het Gelders Europadebat. Zes kandidaat-Europarlementariërs gaan onder leiding van oud-journaliste Wouke van Scherrenburg met elkaar in debat:

  • Anne-Marie Mineur (SP, nr 3),
  • Mark Dijk (VVD, nr 4),
  • Raoul Boucke (D66, nr 5),
  • Roelof Jan Mulder (50Plus, nr 13)
  • Jef Wintermans (CDA, nr 21),
  • en een kandidaat namens het PvdA

Het debat vindt plaats aan de hand van een aantal bij de kandidaten vooraf bekende stellingen. Aan bod komen thema’s die liggen op het grensvlak van economie, natuur, groei, werkgelegenheid en ondernemerschap ofwel de onderwerpen waarmee KNB, VNO-NCW Midden, RECRON en LTO Noord dagelijks bezig zijn.

Het debat vindt plaats in aanwezigheid van publiek: ondernemers, lokale en regionale politici, vertegenwoordigers van milieuorganisaties en andere belangstellenden en pers en biedt gelegenheid tot actieve participatie. Na afloop is er een netwerk-moment met broodjes.

Waar en wanneer

Het debat vindt plaats in het Keramisch Huis in Velp (Florijnweg 6) en is een initiatief van KNB dat daarbij samenwerkt met VNO-NCW Midden, RECRON en LTO Noord.

Stelt u er prijs op het verkiezingsdebat op dinsdagmiddag 29 april bij te wonen, dan gelieve u zich vooraf aan te melden via info@knb-keramiek.nl. Een bevestiging wordt u dan toegezonden.

KNB

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de koepel van nationale en multinationale ondernemingen die in Nederland op industriële wijze klei omzetten in producten en systemen voor toepassing aan, in, op, naast of onder gebouwen.

KNB behartigt de collectieve belangen van deze ondernemingen op het gebied van energie, milieu, grondstoffen, normering, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en vakopleiding.  Ten behoeve van de baksteenindustrie draagt KNB zorg voor kennisoverdracht naar de beroepspraktijk en alle lagen van het onderwijs. Voorts is het partij bij afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden. KNB is gevestigd in Velp (Gld.)

De bouwkeramische industrie heeft een totale omzet van circa 450 miljoen Euro (2013) en verschaft werk aan ruim 2.000 personen. De indirecte werkgelegenheid is een veelvoud.

Contact

Rob Oostermeijer, hoofd beleidszaken VNO-NCW Midden, telnr. 055-5222606

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!