Kansen voor innovatieve energieprojecten in glastuinbouw

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Gelderland

De provincie Gelderland zet in op innovatieve energieprojecten in de glastuinbouw en steekt daar geld in. Daarnaast faciliteert Gelderland in vakkundige begeleiding bij het toepassen van nieuwe technologieën en bij het ontwikkelen van producten.

Kansen voor innovatieve energieprojecten in glastuinbouw

In februari organiseerde de provincie twee kennisbijeenkomsten voor ondernemers in de glastuinbouw.

De provincie zoekt met ondernemers in de Bommelerwaard naar praktijkrijpe innovaties, om deze op grotere schaal te kunnen toepassen. Ze laat voor de belangrijkste glastuinbouwgebieden in Gelderland een energievisie maken. Daarnaast richt de provincie zich op individuele ondernemers door het stimuleren van innovatieve energieprojecten op bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan aardwarmte, hoge temperatuuropslag in de bodem en ledverlichting.

Profiteren
Gedeputeerde Annelies van der Kolk beseft dat het momenteel erg zwaar is in de sector en dat investeren erg lastig is. 'Maar dit moet geen reden zijn om niet te werken aan energie-innovaties. De glastuinbouwsector is al zeer vooruitstrevend, maar werken aan energie-innovaties blijft noodzakelijk. Naast de milieudoelstellingen, die voor ons allen belangrijk zijn, kunnen de tuinders bedrijfseconomisch profiteren van energie-innovaties. Hiervoor moet initiatief worden getoond door vooruitstrevende ondernemers. De provincie wil dit graag stimuleren', aldus gedeputeerde Van der Kolk.

Kennisbijeenkomsten
Ondernemers, Innovatienetwerk, Productschap Tuinbouw en Wageningen UR verzorgden op de kennisbijeenkomsten inspirerende presentaties. Tuinders, marktpartijen en provincie gingen in discussie, hieruit zijn acties gekomen die de provincie de komende periode uitwerkt.

Oproep
Tuinders die aan de slag willen met innovatieve energieprojecten kunnen vóór 18 maart contact opnemen met de provincie Gelderland. Contactgegevens staan hieronder.

Meer informatie
Eric Spies
Telefoon: (026) 359 90 54
E-mail: post@gelderland.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!