Kansen voor verblijfsrecreatie in Zeeland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Invest in Zeeland

Komen er te veel grote, eenzijdige en landschappelijke niet goed ingepaste vakantieparken? Wordt de kust volgebouwd met 1001 dezelfde vakantiehuizen? En gaan we daarmee lijken op de volgebouwde Belgische kust? Dit is afhankelijk van de keuze voor werkgelegenheid op de korte of lange termijn.

Kansen voor verblijfsrecreatie in Zeeland

Verblijfsrecreatieparadox

De omvang en de kwaliteit van het verblijfsrecreatieve aanbod is een onderwerp dat door heel Nederland veel aandacht krijgt. Dit betreft niet alleen campings, maar eveneens bungalowparken en jachthavens. In 2012 noemde brancheorganisatie Recron het de verblijfsrecreatieparadox: “het spanningsveld tussen het ruimte geven aan kwaliteitsverbetering en tegengaan van overaanbod”.

Oplossingen

Provincie Zeeland, Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme zijn, in goed overleg met brancheorganisaties en Zeeuwse gemeenten, al enkele jaren bezig om kansrijke oplossingsrichtingen te vinden met effect op de lange termijn.

Kansen

Lees het hele opiniestuk van Dick ten Voorde (directeur Impuls) en Margot Tempelman (manager Kenniscentrum Kusttoerisme) over de verblijfsrecreatieparadox en de bijbehorende kansen, op de website van het Kenniscentrum Kustttoerisme.

Meer informatie over Kenniscentrum Kusttoerisme:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!