Kenniscampus Ede ondergaat herinrichting

  • Onderwijs & Training

De gemeente Ede werkt met diverse partners aan de integrale ontwikkeling van de Kenniscampus Ede. De kenniscampus krijgt door herinrichting een meer open karakter en sluit beter aan op de omliggende gebieden.

Kenniscampus Ede ondergaat herinrichting

Met steun van Europa en de provincie Gelderland wordt nu gestart met de uitvoering van een belangrijk gedeelte van deze ontwikkeling, namelijk de herinrichting van de Zandlaan en de omliggende wegen. 

De Kenniscampus Ede is een belangrijke schakel in de Kennisas Ede-Wageningen, die de kraamkamer vormt voor innovatie in de regio FoodValley. De totale ontwikkeling van het gebied levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een hoogwaardige kenniscampus. De samenwerkende partners willen dit tot stand brengen door een herkenbaar en aantrekkelijk gebied te creëren. Hier bieden samenwerkende onderwijsinstellingen goed onderwijs aan. Ook wordt ondernemerschap gestimuleerd, zowel voor bedrijven, instellingen als bewoners. 

Drijvende krachten

Naast de gemeente zijn onder andere de Christelijke Hogeschool Ede, scholengemeenschap Het Streek, ROC A12, de brede kennisinstelling Aeresgroep/PTC+ en de woningcorporaties Idealis en Woonstede de drijvende krachten achter deze gebiedsontwikkeling.

Herinrichting

Binnen het huidige project wordt behalve de herinrichting van de Zandlaan, de Oude Kerkweg heringericht en afgesloten, komt er een toegangsweg naar de sporthal, een fietspad langs de sportvelden en wordt de Bovenbuurtweg heringericht en afgesloten. De herinrichting is in lijn met het provinciale Topsectorenbeleid, waarin de ontwikkeling van de kennisas Ede-Wageningen is opgenomen.

Subsidie

De gemeente Ede ontvangt voor de herinrichting 1.117.500 euro subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 600.000 euro van de provincie Gelderland. De gemeente Ede investeert zelf ruim 517.000 euro in het project.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!