Kennisdatabase zuivelsector om arbeidsmarkt te bewaken

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Valley

Vanaf 1 januari 2013 zal een mbo-zuivelvakkennis database onder de naam zuivelacademie.nl operationeel worden. De database moet een hulpmiddel zijn om inzicht te creëren in de arbeidsbehoefte en de vakkennis in deze sector te borgen.

Kennisdatabase zuivelsector om arbeidsmarkt te bewaken

Tien zuivelbedrijven en zeven opleidingspartijen hebben hiervoor hun kennis en kunde ingebracht. Het samenwerkingsverband heeft de naam zuivelkenniscoöperatie (ZKC) gekregen. De ZKC is op die manier verantwoordelijk voor de content van zuivelacademie.nl en daar ook eigenaar van. Verder is het zo georganiseerd dat het Productschap Zuivel formeel eigenaar is van de kennisdatabase en dat de SOL de coördinatie en het beheer doet. Het technisch beheer van het systeem is neergelegd bij AgriHolland.

De zuivelindustrie loopt het risico op middellange termijn geconfronteerd te worden met een sterk achterblijvende instroom van gekwalificeerde werknemers op mbo-niveau en een groot verlies aan essentiële vakkennis door vergrijzing. Hierdoor dreigt een tekort aan gekwalificeerde medewerkers te ontstaan. Met het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie wil de zuivelsector het concurrentievermogen versterken door inzicht te creëren in de arbeidsbehoefte en de vakkennis te borgen. Uitgangspunt is dat de sector probleemeigenaar is en zelf verantwoordelijkheid draagt voor de bewaking van kennisniveaus en het zeker stellen van de toekomstige arbeidsinstroom in de sector.

Bedrijven en opleiders brengen zuivelkennis bijeen

Een belangrijk resultaat van het programma is zuivelacademie.nl, de mbo-zuivelvakkennis database, die vanaf 1 januari 2013 onder de naam zuivelacademie.nl in fasen operationeel zal worden. Zuivelacademie.nl is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen opleiders en zuivelbedrijven.

Tien zuivelbedrijven en zeven opleidingspartijen hebben via deelname in redactiecommissies, merendeels ingericht naar productierichting (voorfabriek, kaas, boter, poeder, condens en eenheidsbewerkingen) hun kennis en kunde ingebracht. Dit samenwerkingsverband heeft de naam zuivelkenniscoöperatie (ZKC) gekregen. De ZKC is op die manier verantwoordelijk voor de content van zuivelacademie.nl en daar ook eigenaar van. Verder is het zo georganiseerd dat het Productschap Zuivel formeel eigenaar is van de kennisdatabase en dat de SOL de coördinatie en het beheer doet. Het technisch beheer van het systeem is neergelegd bij AgriHolland.

Alle melkverwerkende bedrijven in Nederland krijgen toegang tot het systeem via de scholingsconsulent. ZKC participanten kunnen de in het systeem opgebouwde kennis bovendien gebruiken om daarmee naar eigen behoefte en inzicht leerarrangementen samen te stellen. Voor derden zal een abonnementensysteem van toepassing worden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!