Kennispark van nationaal belang

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Kennispark

Kennispark Twente, het samenwerkingsverband van Universiteit Twente, de Provincie Overijssel en de gemeente Enschede, behoort tot de weinige echte kenniscampussen van Nederland. Van

Kennispark van nationaal belang

de 55 initiatieven die zich ‘campus’ noemen, is meer dan de helft niet meer dan een gewoon bedrijventerrein. Zij voldoen niet aan de criteria waaraan een campus moet voldoen. Er zijn slechts vier volwassen campussen in Nederland. Kennispark Twente is daar één van.

Een en ander blijkt uit een recente studie van Buck Consultants International in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Inzet van dat onderzoek was de vraag wat de economische meerwaarde is van het stimuleren van campusontwikkelingen.

Volgens een algemeen aanvaarde definitie is een campus:

-
 Een fysieke locatie met hoogwaardig onroerend goed en gemeenschappelijke faciliteiten
 
-
 Die als doel heeft het bevorderen van de oprichting, groei en acquisitie van kennisintensieve bedrijven en organisaties en hun onderlinge samenwerking
 
-
 Met een actief beleid gericht op het faciliteren van R&D en innovatie en de transfer van kennis, mensen en kapitaal naar en tussen de organisaties op de campus en op het aantrekken van kennisintensieve locaties.

Buck Consultants constateert dat maar vier plekken in Nederland aan deze omschrijving voldoen: Kennispark Twente, Food Valley in Wageningen, Bio Science Park in Leiden en High Tech Campus in Eindhoven. Deze vier volwassen campussen hebben, met de ‘groeiers’ Science Park Watergraafsmeer in Amsterdam en Chemelot Campus in Sittard-Geleen, het karakter van campus van nationaal belang.

Het rapport vervolgt: “Een campus van nationaal belang is niet alleen het natuurlijke en voor kenniswerkers en R&D afdelingen aantrekkelijke kristallisatiepunt voor open innovatie en publiek-private R&D-samenwerkingsmogelijkheden, maar is door zijn onderscheidend vermogen en inspelend op nationale prioriteiten ook een innovatieversneller van nationaal formaat. In de internationale concurrentiestrijd om R&D-centra en kenniswerkers kan een goed campus een troef van formaat zijn.”

De onderzoekers stellen vast dat Nederland in tegenstelling tot de omringende landen nog maar weinig echt volwaardige campussen kent: “Dat is een belangrijk concurrentienadeel in de huidige kenniseconomie.” Om dat nadeel weg te werken beveelt Buck Consultants aan dat de overheid geavanceerde onderzoeksfaciliteiten ter beschikking stelt, huursubsidie verstrekt en de bereikbaarheid en kwaliteit van de campus verbetert.

Directeur dr. Kees Eijkel van Kennispark Twente is ingenomen met het rapport: “Het is een erkenning van 4 jaar hard werken aan ondernemerschap, innovatie en de ontwikkeling van een gebied dat daaraan bijdraagt. Een kroon op de nauwe samenwerking tussen vele partnerorganisaties en Kennispark Twente.”

Kennispark Twente

Kennispark Twente is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, de Provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Het samenwerkingsverband richt zich op het stimuleren van ondernemerschap, het faciliteren van (open) innovatie en het creëren van een aantrekkelijke vestigingslocatie voor (internationale) kennisintensieve bedrijven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!