Ketenverantwoordelijkheid centraal bij afsluiting convenant IVW en Jumbo

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Food & Feed Noordoost Brabant

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en Jumbo Supermarkten hebben dinsdag 20 december 2011 een convenant afgesloten. In het convenant zijn gezamenlijke afspraken vastgelegd over de ketenverantwoordelijkheid van Jumbo op het gebied van regelgeving voor transport.

Ketenverantwoordelijkheid centraal bij afsluiting convenant IVW en Jumbo

Met deze afspraken wil de inspectie samen met toonaangevende transportondernemingen zoals Jumbo een meer efficiënte uitvoering en toezicht van transportregelgeving realiseren. Het convenant werd getekend door algemeen directeur Jumbo Supermarkten Frits van Eerd en inspecteur-generaal Jenny Thunnissen van de IVW en heeft een duur van vijf jaar.
 
Jumbo zegt met dit convenant toe dat het zelf de regelgeving borgt op het gebied van arbeidstijdenbesluit vervoer, de wet wegvervoer goederen en de wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor worden diverse afspraken gemaakt en vindt er een regelmatige, zorgvuldige en adequate uitwisseling van informatie tussen de partijen plaatst. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een kwaliteitssysteem, waarin de inzet van chauffeurs wordt geregistreerd op gereden en gewerkte uren. Het systeem geeft ook inzicht in de gecontracteerde vervoerders. Daarnaast hebben Jumbo Supermarkten en de IVW twee maal per jaar overleg  om gezamenlijk eventuele verbeteracties te bepalen.
Frits van Eerd is enthousiast over de gemaakte stap: “Hiermee willen we een duidelijk signaal afgeven dat we daadwerkelijk onze verantwoordelijkheid nemen op gebied van logistiek. Voor de veiligheid van onze medewerkers maar ook andere medeweggebruikers op de weg, is het belangrijk dat wet- en regelgeving op de juiste manier wordt nagevolgd. Het kwaliteitssysteem wat we samen met de Inspectie Verkeer en Waterstaat gaan opzetten levert hier een belangrijke bijdrage aan.”
 
Jumbo Supermarkten
Jumbo Supermarkten is de afgelopen jaren zeer snel uitgebreid. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot één van de meest gewaardeerde supermarktketens van Nederland. Onlangs kwam Jumbo als nummer 1 uit de bus in het GfK Kerstrapport van 2011. In september werd Jumbo uitverkozen tot klantvriendelijkste supermarkt 2011 en in december tot Beste Supermarkt van Nederland. Eerder dit jaar won Jumbo de publieksprijs tijdens de ‘Customer Centric DNA Awards 2011’ voor de meest klantgerichte ondernemingen van Nederland. Door de overname van Super de Boer in 2009 en C1000 in 2011, is Jumbo het tweede supermarktbedrijf van Nederland geworden.
 
Inspectie Verkeer en Waterstaat
De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt toezicht op wetten en regels, nationaal en internationaal, die betrekking hebben op vervoer, vervoersveiligheid en waterbeheer. Dit gebeurt via vergunningverlening, handhaving (toezicht en opsporing), kennisoverdracht en ongevallenonderzoek. En zoveel mogelijk in samenwerking met andere (overheids)partners. Het doel is de kans op ongevallen, milieuvervuiling en verstoorde marktverhoudingen zo klein mogelijk te maken. De Inspectie Verkeer en Waterstaat fuseert met de VROM-Inspectie. Vanaf 1 januari vormen zij samen de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Lees verder...

Meer informatie over Food & Feed Noordoost-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!