Klanten stellen steeds meer MVO-eisen aan MKB

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Meer dan de helft van het MKB meldt dat klanten steeds meer eisen stellen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Ruim een derde van het MKB heeft mede hierdoor stevige MVO-ambities voor de komende jaren. Drie kwart van het MKB met MVO ambities vindt onafhankelijke informatie over MVO onmisbaar om hun ambities te kunnen realiseren. Het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) toont zich daarbij actiever en ambitieuzer dan de kleine bedrijven (2-10 werkzame personen). Dit zijn enkele conclusies uit het door EIM gehouden onderzoek ‘MVO-ambities in het MKB’. Het onderzoek werd gehouden onder 1.663 MKB-bedrijven met tussen de 2 en 250 werkzame personen.

De belangstelling voor MVO neemt in het MKB flink toe. Dat is onder andere te merken aan het groeiend aantal MKB-bedrijven en brancheorganisaties dat zich aansluit bij MVO Nederland. Dat aantal is inmiddels de 1600 gepasseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat energiebesparing en milieumaatregelen de hoogst scorende MVO-activiteiten zijn, zowel over de laatste jaren als voor de komende jaren. Ongeveer de helft van het MKB wil meer over MVO gaan communiceren. Ruim een derde wil aan de eigen leveran-ciers meer MVO-eisen gaan stellen en circa 25 procent zegt meer mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te gaan aannemen.

MVO Nederland wil met deze gegevens haar voorlichtende en stimulerende rol verder aanscherpen. Het onderzoek bevestigt de grote behoefte aan een onafhankelijke kennisorganisatie als MVO Nederland.

Ongeveer een kwart van de MKB-bedrijven met MVO ambities geeft aan dat zij hun ambities helemaal op eigen kracht kunnen waarmaken. De rest heeft behoefte aan ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld informatie, trainingen en tools.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!