Kleine unieke opleiding steeds verder in de knel

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

Kleine unieke opleidingen worden door de jaren heen alleen maar kleiner en steeds moeilijker uitvoerbaar. Dit signaal komt luid en duidelijk binnen bij het Meldpunt Bedreigde Opleidingen en Beroepen waar inmiddels 71 beroepsgroepen gemeld zijn.

Kleine unieke opleiding steeds verder in de knel

Deze verontrustende trend is duidelijk zichtbaar in de Monitor van SOS Vakmanschap 2014, waarvan voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vandaag in Eindhoven het eerste exemplaar overhandigt aan minister Jet Bussemaker van OCW.

80.000 banen

De zeldzaam specialistische beroepsgroepen leveren 80.000 banen op en een jaaromzet van 11 miljard euro. Maar daarnaast zijn ze ook van grote waarde voor cultuur, historie, consument, gezondheid en welzijn. Het gaat om beroepen als restauratievakman, landmeter, researchinstrumentmaker, modelmaker, zeevisvaarder, pianotechnicus, collectiebeheerder, schoenhersteller, worstmaker, orthopedisch technicus, hoefsmid en creatief vakman.

Licentiesysteem

“De kleine unieke opleidingen komen steeds verder in de knel”, constateert Van Straalen. In sommige beroepsgroepen is er een tekort aan goed opgeleide vakmensen, maar de (macro)doelmatigheid van de kleine specialistische opleidingen is ver te zoeken en deze opleidingen zijn voornamelijk bezig met overleven. Dit is in tegenspraak met het streven van de minister van OCW naar doelmatigheid, excellentie, genoeg leerwerkplekken en een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De MKB-voorzitter pleit bij de minister daarom sterk voor een licentiesysteem voor dit soort opleidingen. “Onderwijs en het betreffende bedrijfsleven moeten samen kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben en op welke locatie of locaties zij in goede samenwerking de opleiding gestalte willen geven. Daar moeten andere scholen dan niet de concurrentie aangaan, zoals je nu hier en daar ziet gebeuren. Dat is niet doelmatig en kost alleen maar geld.”

Van Straalen vindt ook dat er een OV-kaart moet komen voor 16- en 17-jarigen die dit soort opleidingen volgen, omdat zij in de meeste gevallen zullen moeten reizen op hun opleiding te volgen.

SOS Vakmanschap

SOS Vakmanschap is een samenwerkingsverband van organisaties uit bedrijfsleven en onderwijs die zich inzetten om het zeldzaam specialistische vakmanschap in Nederland voor de toekomst veilig te stellen, door behoud en versterking van specialistische beroepsonderwijs. De inhoudelijke richting en activiteiten van SOS Vakmanschap worden uitgezet door een begeleidingsgroep van VNO-NCW/MKB-Nederland, MBO Raad, Koninklijke Metaalunie en de SVGB.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!