Knooppunt Hoevelaken belangrijk voor bereikbaarheid Food Valley

Voor provincie Gelderland is het belangrijk dat het dorp Hoevelaken, Food-Valley en Oost-Nederland goed bereikbaar zijn. Hiervoor moeten de aansluiting Hoevelaken in oostelijke en westelijke richting open blijven.

Knooppunt Hoevelaken belangrijk voor bereikbaarheid Food Valley

Gedeputeerde Staten willen dat de westelijke aansluiting van richting Amsterdam open blijft bij de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Hiervoor wil de provincie 5 miljoen beschikbaar stellen. Voor het verbreden van de viaduct van de Stoutenburglaan wil de provincie 1,5 miljoen uittrekken. Dit moet ervoor zorgen dat station Hoevelaken goed bereikbaar blijft voor langzaam verkeer. De aansluiting Hoevelaken in oostelijke richting is op aandringen van de regio al in het basispakket van Rijkswaterstaat opgenomen.

Rijkswaterstaat gaat de verkeersdoorstroming op knooppunt Hoevelaken verbeteren door het knooppunt te reconstrueren en de aansluitende snelwegen te verbreden. De regio mag hiervoor wensen indienen als ze deze zelf financieren. Provincie Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Barneveld, Leusden en Bunschoten stellen hiervoor een regionaal programma van wensen op.

Aansluiting Hoevelaken
De aansluiting in oostelijk richting is al in het basispakket opgenomen. De provincie wil ook de westelijke aansluiting richting Amsterdam open houden, zodat Hoevelaken goed bereikbaar blijft en de wegen in Nijkerk en Amersfoort worden ontzien. Hiervoor wil de provincie 5 miljoen euro uittrekken.

Station Hoevelaken
De provincie wil eveneens dat het station Hoevelaken goed bereikbaar blijft voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers. Hiervoor moet de viaduct over de A1 bij de Stoutenburglaan wordt verbreed. De provincie wil hiervoor 1,5 miljoen euro uittrekken. Gemeente Nijkerk is bereid hiervoor eveneens een bijdrage van 1,5 miljoen euro te leveren.

Bestuursovereenkomst
Voor eind 2012 moet het regionaal programma van wensen zijn ingediend. Begin 2013 wordt een nieuwe bestuursovereenkomst ondertekend waarin de regionale wensen zijn opgenomen. De werkzaamheden aan het knooppunt Hoevelaken gaan in 2017 van start. In 2020 moet de reconstructie van het knooppunt zijn afgerond.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!