Knowledge Sharing Centre presenteert zich tijdens Precisiebeurs

  • Technologie
  • Bron: United Brains

Tijdens de Precisiebeurs op 18 en 19 november in Veldhoven zal het Knowledge Sharing Centre, een initiatief van ASML en United Brains zich presenteren en kan men actief kennis gaan maken met het platform.

Knowledge Sharing Centre presenteert zich tijdens Precisiebeurs

De Brainport regio behoort tot de topregio’s op het gebied van High Tech. Dit is geen garantie voor de toekomst. De regio en de maakindustrie in het bijzonder hebben hun eigen uitdagingen waarbij de complexiteit van systemen en producten blijven toenemen. Daarnaast wordt innovatie steeds kostbaarder omdat wereldwijde concurrentie grote druk zet op de kosten. Slimme samenwerkingen in de regio door middel van het Knowledge Sharing Centre is een veelbelovende manier om de ambitie van de Brainport High Tech regio te garanderen.

Wereldtop in High Tech kennis

De Brainport regio in Zuidoost-Nederland behoort tot de wereldtop wanneer het gaat over High Tech kennis. Echter, door de internationale economische dynamiek zijn ook in de Brainport regio bedrijfsmatige activiteiten verdwenen, o.a. serieproductie binnen maakbedrijven maar ook ontwikkelingsactiviteiten van Original Equipment Manufacturers (OEM), naar andere regio’s in de wereld getrokken. Binnen de Brainport regio is het besef dan ook gegroeid dat de toonaangevende positie van de regio op het gebied van High Tech in de wereld vraagt om een introductie van een aantal elementen van de New Economy. Deze elementen zijn het makkelijkst te omschrijven door termen als samenwerking, open innovatie, laagdrempeligheid, vertrouwen en ondernemerschap.

Kennis van maaktechnologieën delen

Het is daarom van groot belang dat de Brainport regio kennis van maaktechnologieën gaat bundelen en delen waardoor vanuit de aangeboden kennis nieuwe innovaties en samenwerkingen tot stand gaan komen. Dit betekent het kiezen van de juiste maakprocessen op het juiste moment in het design proces.

Onafhankelijk platform

Om bovengenoemde elementen te concretiseren is het idee ontstaan om een infrastructuur te bouwen in de vorm van een onafhankelijk kennisdelingsplatform; het Knowledge Sharing Centre. Het Knowledge Sharing Centre is oorspronkelijk een initiatief van ASML en United Brains, maar het platform zal onafhankelijk in de markt worden gezet. Het Knowledge Sharing Centre richt zich op de verbinding tussen onderwijsinstellingen, maakbedrijven, OEM en engineeringsbureaus. Het Knowledge Sharing Centre moet de regio faciliteren en daardoor mede zorgen dat de competenties van de verschillende bedrijven in de regio elkaar gaan versterken (synergie) en dat hierdoor de kennis over High Tech maar ook maakbaarheid en kostenbeheersing zal leiden tot een absolute voorsprong. Door middel van de kennisdeling en kennisontwikkeling via het Knowledge Sharing Centre platform kunnen OEM, maakbedrijven, engineeringsbureaus en onderwijsinstellingen elkaar vinden waardoor er juiste beslissingen en keuzes worden gemaakt in het designtraject. De onderwijsinstellingen en maakbedrijven zullen elkaar bijstaan om deze kennis op een effectieve manier te bundelen zodat dit leidt van individuele uitdagingen tot gemeenschappelijke oplossingen.

Transparantie en herkenbaarheid

Het bestaansrecht van het Knowledge Sharing Centre ligt erin dat alle partijen de win-win ervaren van het kennisdelingsplatform. Er bestaat nog geen enkel platform in zowel Europa als in de Verenigde Staten, die dit kan garanderen. Om dat te realiseren is transparantie van het platform en de herkenbaarheid van de bedrijven en van de andere deelnemende partijen een absolute vereiste. Het grote voordeel van dit platform is dan ook dat de organisaties in de 4 pijlers (OEM, maakbedrijven, engineeringsbureaus en onderwijsinstellingen) 60% van hun kennis beschikbaar stellen zodat juiste contacten en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Deze 60% van de veelal openbare kennis van de deelnemers is noodzakelijk om de overige 40% van de bedrijfsspecifieke kennis te kunnen vinden door het aangaan van bilaterale contacten. De kennisdeling en samenwerking wordt middels het Knowledge Sharing Centre versterkt en gestimuleerd zodat het de toekomst van de Brainport regio waarborgt en de voorsprong blijft houden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!