Komt Floriade 2022 naar Zuidwest-Nederland?

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Zeeland

De Provincies Noord-Brabant en Zeeland en de gemeente Bergen op Zoom, hebben een ambtelijke werkgroep verzocht te bekijken of de organisatie van de Floriade 2022 naar Zuidwest-Nederland haalbaar is.

Komt Floriade 2022 naar Zuidwest-Nederland?

De gemeente Bergen op Zoom en de provincies Noord-Brabant en Zeeland verkennen de eventuele kandidaatstelling voor de organisatie van de Floriade in 2022.

Dit hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van Brabant en Zeeland en het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom besloten. Een ambtelijke werkgroep onderzoekt of de organisatie van de Floriade haalbaar is en een meerwaarde heeft voor economische en toeristische ontwikkelingen in Zuid-West Nederland.

Voor de verkenning is de relatie tussen tuinbouw en bedrijfsleven in de ‘biobased economy’ een belangrijk aanknopingspunt. De Floriade kan een impuls geven aan de biobased economy, een ontwikkeling waarin de regio wil excelleren. In de biobased economy wordt biomassa afkomstig van planten, algen en resten uit natuur en industrie gebruikt als een groene grondstof voor chemie, materialen en energie. De Floriade biedt de tuinbouw in Brabant en Zeeland een mooi podium.

In deze verkenningsfase worden de kansen en risico’s in beeld gebracht. Er wordt een locatieonderzoek gedaan naar de meest geschikte plek in Zuid-West Nederland en de kosten en baten worden globaal geanalyseerd. Als hieruit blijkt dat een aansprekend en haalbaar plan mogelijk is, dan stelt Zuid-West Nederland zich met een globaal plan kandidaat bij de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR).

De Nederlandse Tuinbouwraad, die merkhouder is van de Floriade, hanteert voor de selectie van de kandidaten om de Floriade in 2022 te organiseren, naar verwachting het volgende tijdpad.
In augustus 2011 zijn de criteria voor deelname bekend. In september 2011 kunnen de kandidaten zich aanmelden. In november kunnen zij dan een globaal plan inleveren, waarna de Nederlandse Tuinbouwraad in december bekend maakt welke regio's een bidbook mogen opstellen. Tijdens de Floriade 2012 in Venlo maakt de Nederlandse Tuinbouwraad bekend wie de Floriade 2022 mag organiseren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!