Koningspaar bezoekt op 19 mei 2015 Zeeuws-Vlaanderen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima brengen op 19 mei 2015 een streekbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen: Tijdens het streekbezoek worden achtereenvolgens de drie Zeeuws Vlaamse gemeenten bezocht, waarbij telkens één onderwerp centraal staat.

Koningspaar bezoekt op 19 mei 2015 Zeeuws-Vlaanderen

In Hulst: grensoverschrijdend wonen, in Terneuzen: grensoverschrijdend werken en in Sluis: grensoverschrijdend recreëren.

Het Koninklijk Paar zal per gemeente worden ontvangen op een locatie die aansluit bij het onderwerp en er worden ronde tafelgesprekken georganiseerd met personen gerelateerd aan het thema. Mensen die ervaring hebben met grensoverschrijdend wonen, werken en recreëren.

Locaties die het Koninklijk paar zal bezoeken zijn:

  • Woonzorgcomplex De Blaauwe Hoeve in Hulst
  • Het Industrieel Museum in Sas van Gent
  • Strandpaviljoen Het Halve Maentje in Breskens

Opening Sluiskiltunnel

Z.M. Koning Willem-Alexander zal aan het eind van het streekbezoek de Sluiskiltunnel openen.

Met de ingebruikname van de Sluiskiltunnel wordt de infrastructuur aanzienlijk verbeterd. en stroomt het verkeer in de regio beter door. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de grensregio van Zeeland en Vlaanderen en versterkt het vestigingsklimaat.

Waar ligt de grens? 

Dat is de centrale vraag en het thema van dit streekbezoek.

Zeeuws-Vlaanderen is een innovatief grensgebied. Hier ligt de grens tussen Nederland en België en tussen Zeeland en Vlaanderen. Hier liggen grenzen tussen land en water,  tussen stad en platteland en tussen landbouw en industrie. Waar grenzen liggen of worden ervaren, blijven mogelijkheden vaak onbenut. En waar mogelijkheden onbenut blijven, liggen kansen voor ontwikkeling. Dat geldt zeker voor Zeeuws-Vlaanderen. Van grenzen aan de groei, naar groeien aan de grens!

Zeeuws-Vlaanderen ligt ook midden in de Vlaams-Nederlandse Delta. Die Vlaams-Nederlandse Delta wordt steeds meer een realiteit: duizenden grensarbeiders passeren dagelijks de grens, kinderen zitten over de grens op school, Vlaamse en Nederlandse brandweerlieden blussen over de grens als dat sneller en effectiever is, Vlamingen en Zeeuwen maken in toenemende mate gebruik van elkaars voorzieningen en steeds meer Vlamingen kopen huizen in Zeeuws-Vlaanderen.

Zeeuws-Vlaanderen is het meest Vlaamse stukje Nederland. Dat begint al bij de cultuur, de aard. Alles op de grens zeggen ze daar. Letterlijk maar ook figuurlijk. Het is daar iets losser, iets flamboyanter. Andere humor ook, een beetje zelfspot, cynisme met een knipoog. En niet te vergeten: ze zijn hier bourgondisch. Maar wel gericht op kwaliteit, op culinair niveau, Michelinsterren en streekproducten, eerlijk en vers uit de zee en van het land. Dat ze hier behoorlijk Vlaams zijn, maakt samenwerking makkelijk.

Grensoverschijdende samenwerking

De Provincie Zeeland vraagt met dit streekbezoek aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking, zowel sector- als landsgrensoverschrijdend. Innovatieve samenwerkingsvormen en cross-overs worden gevormd tussen diverse partijen (overheid, bedrijfsleven, onderwijs-, kennis- en zorginstellingen), maar ook grensoverschrijdend met Vlaamse counterparts. Al deze partijen werken samen om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de regio te bevorderen.

In de sectoroverschrijdende samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen krijgt de toekomst van de Nederlandse samenleving en economie vorm. Deze samenwerking leidt tot innovatie en duurzame ontwikkeling, versterkt de concurrentiekracht en maakt de Zeeuwse samenleving en industrie klaar voor de toekomst.

In de grensoverschrijdende samenwerking liggen enorme kansen om krimp tegen te gaan, om het voorzieningenniveau op peil te houden en de woning- en arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Het is van belang dat hierin geïnvesteerd wordt.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!