Korte termijn gedrag investeerders staat volwassen life sciences sector in de weg

  • Farma & Zorg
  • Bron: Dutch Life Sciences Conference

Tot die conclusie komt Rein Strijker, CEO van VitalneXt tijdens de Dutch Life Sciences Conference, de jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse life sciences sector die 9 december bij het Pivot Park Life Sciences Community werd gehouden.

 Korte termijn gedrag investeerders staat volwassen life sciences sector in de weg

Veel investeerders in de life sciences sector, met name de Venture Capitalists, richten zich te sterk op de korte termijn. Logisch vanuit hun perspectief van maximaal rendement binnen een overzichtelijke periode, maar het is vaak niet in het belang van de innovatieve bedrijven waarin ze investeren. Die zien de kapitaalverstrekker vaak ruim voor de marktintroductie van hun vinding zijn belang verzilveren, terwijl ze juist dan gebaat zijn bij financiële zekerheid. Dit terugkerende patroon staat een volwassen life sciences sector in de weg.

Als serial entrepreneur in de sector heeft Strijker verschillende keren meegemaakt dat het belang van de financierder niet gelijk oploopt met dat van de ondernemer. "De belangrijkste oorzaak van de onevenwichtigheid is de gerichtheid op een snelle exit bij sommige investeerders", is zijn ervaring. "Die verzilvering wordt door hen vertaald als waardecreatie, wat op zich juist is, maar tegelijk ook weer geen waarde heeft als zo'n exit de uiteindelijke marktintroductie van een product hindert."

Consument bepaalt kracht life sciences

Strijker vindt dat de sector op zoek moet naar investeerders die langer hun investering kunnen vasthouden zodat ondernemers hun product goed naar de markt kunnen brengen. "Waardecreatie gaat uiteindelijk om het realiseren van winst gedurende een lange periode. En dat is pas mogelijk bij producten die hun weg naar de consument vinden. De kracht van een sector wordt uiteindelijk bepaald door goede producten en de waardering van degenen die de producten kopen."

Ook de life sciences sector zelf kan op dat punt nog stappen zetten, erkent Strijker. "We zijn vaak veel te beperkt bezig. Ruim 90% van alle innovaties is gericht op ziektes, en dan het liefst op moeilijke en zeldzame ziektes." Volgens hem levert meer aandacht op gezondheid en ziektepreventie de sector veel meer mogelijkheden op. Ook al omdat dit soort producten vaak een kortere ontwikkeltijd nodig heeft en daarmee het geduld van de investeerder minder op de proef wordt gesteld.

Grote kansen preventie verouderingsziektes

"Kijk eens hoeveel kansen healthy ageing biedt. Rond het Universitair Medisch Centrum Groningen is zich op dit gebied een heel kenniscluster aan het ontwikkelen. Gezien de voortschrijdende vergrijzing neemt de vraag naar kwalitatief goede producten op dat vlak alleen maar toe. Er is hier veel behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsproducten. Onze sector kan daar zeker aan bijdragen. Bovendien leveren innovaties bij verouderingsziektes de samenleving veel geld op.

Als we de gemiddelde leeftijd van mensen met een eerste klinische diagnose van dementie met 5 jaar weten te verhogen, dan beperk je uiteindelijk het aantal dementiepatiënten met 50%. Er is dan veel minder zorg nodig, wat van belang is gezien het feit dat een heel groot deel van onze zorguitgaven op gaat aan directe, persoonlijke zorg aan mensen ouder dan 65 jaar. Hier liggen de grote uitdagingen en kansen voor de life sciences sector."

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!