Krachtenbundeling bezegeld met oprichting Stichting A58

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: BZW

Een verbreding van de A58 ontbreekt in het Meerjarenprogramma Infrastuctuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de Rijksoverheid. Het Zeeuwse en Brabantse bedrijfsleven vindt dit niet acceptabel.

Krachtenbundeling bezegeld met oprichting Stichting A58

 
De dagelijkse files in Zuid-Nederland hinderen de economische ontwikkeling en stroken niet met de door het kabinet geformuleerde nationale ambities. Woensdag 16 maart presenteerde het bedrijfsleven zijn visie om de capaciteitsvergroting aan te pakken op het traject A58 (Vlissingen- Eindhoven). Om de beoogde doelen te bereiken zal een eigen mobiliteitsonderneming gestart worden. Hiermee pakt het bedrijfsleven de handschoen op uit het Regeerakkoord van dit kabinet om een nauwere samenwerking aan te gaan tussen overheid en bedrijfsleven voor aanleg en onderhoud van infrastructuur.

 

Bij de presentatie in 's-Hertogenbosch waren vertegenwoordigers aanwezig van het bedrijfsleven, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de verschillende gemeenten die gelegen zijn langs het hele traject Vlissingen-Eindhoven. Zij waren getuigen van de oprichting van de Stichting A58, waarmee een eerdere oproep van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) tot krachtenbundeling werd bezegeld. Met de oprichting van de Stichting A58 wil het bedrijfsleven met steun van de regionale overheden komen tot een integrale aanpak waar de minister van Infrastructuur en Milieu niet omheen kan.

 

Onder het motto 'A58, de weg naar succes' lichtte BZW-voorzitter Peter Swinkels het belang toe van het traject Vlissingen-Eindhoven voor het bedrijfsleven. "De A58 is de 'Deltaroute' voor de verdere economische ontwikkeling van Zuid-Nederland. Ook vormt dit traject een levensader voor een groot deel van de door het kabinet benoemde speerpuntsectoren en -regio's. Het ontsluit de Brainport, de Mainport, de drie regionale zeehavens Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen en vormt de verbindingsader binnen het stedelijk netwerk BrabantStad-Zuidwest-Nederland. Het waarmaken van de ambitie om in 2020 nog steeds een toppositie in te nemen, is onmogelijk zonder een excellente bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenverkeer." De mobiliteitsonderneming zal zich richten op een businesscase voor de hele A58.

 

Brabants gedeputeerde Yves de Boer gaf in een eerste reactie aan dat sprake is van een interessante ontwikkeling nu het bedrijfsleven met een eigen initiatief komt. Hij stelde dat de provincie graag bereid is de komende tijd mee te denken over de uitwerking van het plan om zicht te krijgen op financiën en risico's. Zijn Zeeuwse collega Kees van Beveren sloot zich hierbij aan.

 

In de Stichting A58 vertegenwoordigen de BZW en de Kamers van Koophandel Zuidwest-Nederland en Brabant het bedrijfsleven. Vanaf de start krijgt de stichting ondersteuning van marktpartijen als Heijmans, de Rebelgroup, Goudappel Coffeng en ING. Aan overheidszijde hebben inmiddels de provincies Noord-Brabant en Zeeland, het SRE en de overheden langs het traject hun belangstelling voor het initiatief getoond. De Stichting A58 wil een mobiliteitsonderneming oprichten waarvan publieke partijen en het regionale bedrijfsleven eigenaar zijn. De mobiliteitsonderneming wil via slim bouwen en onderhoud, effectief benutten en creatieve financiering, de doorstroming op het traject Vlissingen-Eindhoven (A58) vanaf 2015 tot 2035 garanderen.

 

De plannen van de Stichting A58 worden in mei voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu tijdens het overleg tussen de provincies en de minister. In het najaar moet duidelijk zijn hoe de opbouw en uitvoering, ook financieel, van de mobiliteitsonderneming er uit komt te zien.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!