Kredietaanvraag MKB verduidelijkt vanuit banken

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB-Nederland

De drie grootste banken gaan de afhandeling van kredietaanvragen van mkb-ondernemers verduidelijken en verbeteren. Ook komt er een klachtenregeling voor mkb’ers die vinden dat hun aanvraag onterecht is afgewezen.

Kredietaanvraag MKB verduidelijkt vanuit banken

Dat is de kern van de afspraken die MKB-Nederland gisteren met ABN Amro, ING en Rabobank heeft gemaakt tijdens een bijeenkomst met minister Verhagen van EL&I in Den Haag. Het gezamenlijke doel is om de slagingskans van financieringsaanvragen van mkb-ondernemers te vergroten.

De afspraken volgen op een reeks van gesprekken die MKB-Nederland met de grootste banken heeft gevoerd naar aanleiding van de zorgen over de kredietverlening aan het mkb.

Mkb-ondernemers zijn voor hun financieringsbehoefte in hoge mate afhankelijk van de banken. Ook in het huidige onzekere economische klimaat is het van belang dat de financiering van ondernemers die innoveren en investeren kan blijven doorgaan. MKB-Nederland en de banken zijn daarom gezamenlijk tegen de invoering van een bankenbelasting en andere maatregelen die de noodzakelijke versterking van de banken – en in het verlengde daarvan de kredietverlening aan het mkb - kunnen schaden.

MKB-Nederland en de banken hebben het volgende afgesproken:

  1. De dienstverlening aan het mkb, zoals een goede voorlichting en transparantie over de beoordeling, zal op een gelijk niveau blijven; mkb-ondernemers worden serieus beoordeeld op de inhoud van hun plannen en hun ondernemerschap, mocht een aanvraag niet worden gehonoreerd, dan zullen de banken de afwijzing duidelijk motiveren.
  2. Ondernemers die zich ten onrechte afgewezen voelen kunnen dit melden op www.ondernemerskredietdesk.nl; banken hebben toegezegd elke klacht serieus te nemen.
  3. MKB-Nederland en de banken roepen gezamenlijk het kabinet op om de BMKB regeling te verhogen en langer voort te zetten.
  4. Het ministerie stelt een half miljoen euro beschikbaar voor de Ondernemerskredietdesk.
  5. Kleine bedrijven krijgen meer ondersteuning bij hun financieringsaanvraag; Bij afwijzing van kredietaanvragen tot 50.000 euro zullen de banken voortaan doorverwijzen naar Qredits Microfinanciering, dat zich volledig richt op financiering en coaching van het kleinbedrijf.
  6. Er komen snel specifieke cijfers over de omvang van de kredietverlening aan het mkb.

Ondernemerskredietdesk

De Ondernemerskredietdesk is een online portaal waar ondernemers terecht kunnen die het niet eens zijn met een kredietafwijzing of ondersteuning zoeken bij het aanvragen van krediet. De desk is een bestaand initiatief van de banken en werkgeversorganisaties.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!