Kredieten tot 250.000 euro voor 80 procent gegarandeerd

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

MKB-Nederland is blij met het besluit van minister Van der Hoeven (EZ) om de overheidsborgstelling voor krediet bij de bank (BBMKB-regeling) ook voor bestaande mkb-bedrijven te verhogen tot 80 procent.

Voor startende ondernemingen gold dit percentage al.
De verhoogde borgstelling geldt voor kredieten tot 250.000 euro.
Voor kredieten boven dit bedrag blijft het garantiepercentage ongewijzigd op 50 procent.

MKB-Nederland had bij de minister aangedrongen op deze verhoging van het garantiepercentage omdat er juist bij relatief kleine bedragen een knelpunt ligt in de kredietverlening.
Van alle kredietaanvragen in 2009 had 80 procent betrekking op bedragen onder 250.000 euro.
Cijfers van onderzoeksbureau EIM laten zien dat vorig jaar 55 procent van alle kredietaanvragen is afgewezen en dat banken kleine kredieten relatief vaker afwijzen.
Uit de meldingen op www.ondernemerskredietdesk.nl komt hetzelfde beeld naar voren.

De verruiming van de borgstelling voor bestaande mkb-bedrijven is een tijdelijke maatregel.
Daarmee is het probleem met kleinere kredieten nog niet verholpen.
Ook voor de crisis stonden juist deze kredieten onder druk.
De Taskforce kredietverlening onder leiding van Loek Hermans buigt zich over mogelijkheden om de kredietverlening aan kleine bedrijven ook op de lange termijn vlot te trekken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!