KvK: aandacht voor bedrijventerreinen blijft nodig

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel

Ondernemingen op bedrijventerreinen zijn een belangrijke motor achter de economie in Brabant. De aandacht voor bedrijventerreinen mag niet verslappen. Dat is de conclusie van de pamflet 'Aanpakken'

KvK: aandacht voor bedrijventerreinen blijft nodig

‘Aanpakken’ is dan ook het motto van een pamflet dat Jan van Vroenhoven (bestuurslid Kamer van Koophandel Brabant) op donderdag 12 december uitreikt aan o.a. gedeputeerde Bert Pauli. Dat gebeurt tussen 11.30 en 12.30 uur in het provinciehuis in Den Bosch.

Bedrijventerreinen zijn goed voor 38 procent van de Brabantse werkgelegenheid en 41 procent van alles wat we met elkaar in onze provincie verdienen. De Kamer van Koophandel (KvK) Brabant is initiatiefnemer en aanjager van het programma parkmanagement en heeft er daarmee voor gezorgd dat de positie van bedrijventerreinen de afgelopen jaren verbeterd is.

Samenwerking is sleutel

“Er zijn flinke stappen gemaakt als het gaat om de bekendheid met en aandacht voor bedrijventerreinen. En bedrijventerreinen zijn beter georganiseerd, waardoor zij een steviger gesprekspartner van bijvoorbeeld de overheid zijn. Dit al dan niet met ondersteuning van een parkmanager. De sleutel naar deze en andere successen is samenwerking. Samenwerking tussen ondernemers onderling, maar ook tussen ondernemers, parkmanagers en andere partijen”, aldus Anke Meuffels en Irma Verhoeven (programma-managers parkmanagement KvK Brabant).

Er is veel bereikt, maar er ligt nog heel wat goud voor het grijpen. Onder meer als het gaat om het krijgen en behouden van personeel, het werken aan innovatie en duurzaamheid, bereikbaarheid (ook digitaal via glasvezel) en het gezamenlijk financieren van activiteiten. De Kamer van Koophandel staat daarbij niet meer aan het roer. Het programma parkmanagement stopt. Het is zaak dat het estafettestokje goed wordt overgedragen.

Verbinding met overheid

“Dat is belangrijk voor ondernemers en parkmanagers, maar ook voor de economie in Brabant. De zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsverbanden moeten dan wel in stand blijven. Wij zijn blij dat er een collectief van parkmanagers i.o. is om onderling ervaringen uit te wisselen. En wij zijn blij dat de BOM Bedrijfslocaties onze digitale kennisbank toevoegd aan haar kenniscentrum en met de Stichting Parkmanagement Brabant in contact blijft om actuele informatie over beleidsontwikkelingen uit te wisselen.

Het gaat daarnaast vooral ook om de verbinding met de overheid. Zodat praktijkervaringen worden ingebracht bij beleid. En zodat ondernemers inbreng hebben in overheidsafspraken rond bedrijventerreinen”, aldus Anke Meuffels en Irma Verhoeven.

Verder vooruit

Het duo gaat er dan ook van uit dat de provincie Noord Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, het georganiseerde bedrijfsleven (Brabants Zeeuwse Werkgevers, Midden- en Kleinbedrijf Brabant) en de Stichting Parkmanagement Brabant zich allen de boodschap van Jan van Vroenhoven: “aanpakken” ter harte zullen nemen. “Niet terug naar af maar verder vooruit.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!