Kwaliteit bedrijventerreinen verbeterd door brede samenwerking

Om de leefkwaliteit op drie bedrijventerreinen en twee woonwijken te verbeteren wordt er door de provincie Overijssel 937.000 geïnvesteerd. Dit is tijdens de bijeenkomst 'Leefbaarheid Beleefd!' in Hengelo bekend gemaakt

Kwaliteit bedrijventerreinen verbeterd door brede samenwerking

Provincie stimuleert met expertise en geld

De vier gemeenten hebben het afgelopen jaar meegedaan aan de pilots ‘Scan Leefbare Wijken' (Hengelo en Deventer) en ‘Scan Leefkwaliteit Bedrijventerreinen' (Hengelo, Almelo en Enschede). De scans zijn uitgevoerd in het kader van het bredere programma Gezond en Veilig Leefmilieu van de provincie Overijssel. Dit programma zet in op het verbeteren van de leefkwaliteit van de Overijsselse inwoner.

De scans spelen in op de beleving van milieuhinder en onderzoeken hoe inwoners van een wijk of gebruikers van een bedrijventerrein, de leefkwaliteit ervaren. Maar ook op welke wijze deze verbeterd kan worden.

Gedeputeerde Ineke Bakker is enthousiast. "Deze scans geven op eenvoudige wijze weer waar hinder wordt ondervonden door bijvoorbeeld geluid, geur, fijn stof, licht en trillingen. Ze geven inzicht op welke locaties mensen zich zorgen maken over hun eigen veiligheid, als gevolg van de werkzaamheden van een of meerdere bedrijven, of door de aanwezigheid van een weg of spoor. Tegelijkertijd worden oplossingen bedacht om deze hinder aan te pakken. Niet door de bron van de hinder (bijvoorbeeld een fabriek of een weg) te verwijderen, maar door de omgeving aan te passen."
Praktische oplossingen

De scan levert praktische oplossingen op. Zo wordt in Deventer in de Rivierenwijk door de inwoners een tunnel beschilderd en wordt de verlichting daarin aangepast. Dit maakt dat inwoners of gebruikers zich veiliger voelen en ook ‘zuiniger' op ‘hun' tunnel zijn.

In de Hengelose wijk Berflo Es wordt onderzoek gedaan naar het effect van hoge bomen op de verspreiding door de wind van geur, afkomstig van het bedrijventerrein. Als blijkt dat hoge bomen een positief effect hebben op de geurhinder, worden bomen aangeplant. De gemeente slaat daarmee twee vliegen in een klap, omdat groen tevens een positief effect heeft op de manier waarop mensen hun leefomgeving ervaren.

In het havengebied Enschede en bij het Twentekanaal in Hengelo wordt onder andere ingezet op wandelpaden in het groen. Bewegen in een groene omgeving heeft niet alleen een positief effect op de beleving van de omgeving maar is ook goed voor de gezondheid van de werknemer.

Op het bedrijventerrein Bornsestraat in Almelo wordt meer groen aangebracht rondom parkeerterreinen. Het groen kan tevens als afvang dienen voor bouwstof, veroorzaakt door de grootschalige ontwikkelingen terplaatse.
Communicatie

Gedeputeerde Ineke Bakker: "Naast maatregelen is communicatie een goed instrument gebleken. Als inwoners begrijpen wat ze horen, zien en/of ruiken en weten hoe lang de ‘overlast' aanhoudt, ervaren ze de overlast vaak als minder hinderlijk.

Bijvoorbeeld: in Hengelo overleggen gemeente, bewoners en bedrijven regelmatig met elkaar over de hinder die ervaren wordt.

Belangrijk is dat de partijen met elkaar op zoek gaan naar creatieve en inventieve oplossingen. Dat zijn altijd oplossingen die inspelen op de beleving van de (leef)omgeving en die de leefkwaliteit verbeteren."
Samenwerken met meerdere partijen 

Het uitvoeren van de scan heeft geleid tot meer samenwerking in de wijk of op het bedrijventerrein. Diverse partijen, zoals gemeente, inwoners, GGD, maatschappelijk werk, woningcorporaties en vertegenwoordigers van bedrijventerreinen weten elkaar beter te vinden. Gezamenlijk voeren zij verbeteringen door. Met het oog hierop hebben de gemeenten subsidie aangevraagd bij de provincie en gekregen. De gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede en Deventer kunnen nu samen met de partners aan de slag.
Tweede ronde pilots

Gedeputeerde Bakker geeft aan dat er in de tweede ronde pilots nog een aantal plaatsen beschikbaar is. Gemeenten die interesse hebben kunnen zich aanmelden. Ze kunnen dan, met steun van de provincie, zelf met de scans aan de slag.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!