Kwaliteitsimpuls voor vakmanschap

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

Het bedrijfsleven gaat samen met mbo-instellingen 40 centra voor Innovatief Vakmanschap opzetten. Hierdoor krijgt het onderwijs een enorme kwaliteitsimpuls, stelt de Commissie Hermans, door de MBO Raad en het Platform Bèta Techniek gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen over sectorinvesteringen in het technisch mbo.

Kwaliteitsimpuls voor vakmanschap

Vanavond zal Loek Hermans tijdens de MKB Lentelezing in Den Haag het sectorinvesteringsplan mbo 2011-2016 overhandigen aan Jeroen van der Meer (voormalig CEO Royal Dutch Shell en voorzitter Platform Bèta Techniek) en Jan van Zijl (voorzitter MBO Raad).
De commissie stelt dat de centra voor Innovatief Vakmanschap niveau moeten uitstralen en zich daarin moeten onderscheiden.
Topdocenten en toptechnologie moeten zorgen voor getalenteerde studenten, die voor kwaliteit en inhoud kiezen.
Vakmanschap is iets om trots op te zijn.
Deze nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijfsleven, mbo en de regionale overheid moet leiden tot een duurzame kwaliteitsverhoging van het vakspecialisme. Beter onderwijs draagt op deze manier bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven, stimuleert innovatie en bevordert kennisuitwisseling.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!