Laag werkloosheidscijfer regio Noord-Veluwe

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Noord-Veluwe

Laag werkloosheidscijfer regio Noord-Veluwe

De werkloosheid in de regio Noord-Veluwe blijft met 4,11% laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 6,61%. Opvallend is dat landelijk de werkloosheid daalt en die in de gemeenten van Werkplein Harderwijk stijgt. We sluiten 2010 af met een 0,1% hoger werkloosheidspercentage dan we 2010 begonnen.Na een daling in het 3e kwartaal is er een stijging in het 4e kwartaal. De tegenvallende ontwikkeling kan voor een deel verklaard worden uit de werkgelegenheidsstructuur van de Noord-Veluwe. Op de Noord-Veluwe zijn de sectoren bouw, handel&reparatie oververtegenwoordigd. Beide sectoren zijn zwaar getroffen door de recessie en vertonen nog weinig herstel. Herstel is er wel bij de in onze regio ondervertegenwoordigde horeca & zakelijke dienstverlening en bank- en verzekeringswezen. Aandacht behoeft de trend van de stijgende werkloosheid in de leeftijdscategorie tot 27 jaar in de gemeenten van Werkplein Harderwijk.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!