Laagste werkloosheid in 8 jaar

Het aantal werklozen in Nederland is voor het eerst sinds augustus 2009 onder de 400.000 personen uit gekomen. Bijna 8,7 miljoen mensen zijn aan het werk. Daarmee is er sprake van de laagste werkloosheid in acht jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV.

Laagste werkloosheid in 8 jaar

De werkloosheid is het afgelopen jaar met ruim 100.000 personen fors gedaald, van 499.000 vorig jaar naar 397.000 nu. Vergeleken met de piek van de werkeloosheid in februari 2014 zijn er ruim 300.000 werklozen minder in Nederland. Destijds hadden bijna 700.000 mensen geen werk. Het Centraal Plan Bureau verwacht in de december-raming volgend jaar een verdere daling, naar gemiddeld 360.000 werklozen. Vooral veel jonge vrouwen en 45-plussers vonden een baan. Ook de jeugdwerkloosheid is voor het eerst lager uitgevallen dan voor de crisis. 

Nooit eerder zoveel mensen aan het werk

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van mooie cijfers:

''Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk. Prachtig voor alle mensen die dit jaar een baan hebben gekregen. En ook hoopvol voor hen die nog op zoek zijn. De economie groeit flink, er zijn steeds meer banen. Ik hoop dat er de komende tijd nog veel meer mensen aan het werk komen.''

Meer werk. En werken moet meer lonen, vindt Koolmees. Daar wil hij zich de komende jaren sterk voor maken.

Minder uitkeringen

Meer mensen aan het werk betekent ook een daling van het aantal uitkeringen. In november verstrekte het UWV 337.000 ww-uitkeringen. Dat is 44 procent minder dan een jaar geleden. Vooral in de bouw nam het aantal uitkeringen sterk af. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!