"Lagere lasten en kosten voor mkb door vereenvoudiging Arbowet

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

"Lagere lasten en kosten voor mkb door vereenvoudiging Arbowet

Werkgevers in het mkb krijgen door de vereenvoudiging van de Arbeidsomstandighedenwet met minder administratieve lasten en lagere kosten te maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat het werkgevers op jaarbasis zo’n 80 mln. euro scheelt. MKB-Nederland is blij met de vereenvoudiging omdat het voor bedrijven nu makkelijker zal worden om de regels na te leven.

Kleine bedrijven zullen straks in veel gevallen geen arbodienst meer hoeven in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee brengen werkgevers de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart. Ook vervallen per 1 januari 76 beleidsregels bij de Arbeidsomstandighedenwet. Dat staat in het wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat door de Eerste Kamer is goedgekeurd.

Het makkelijker naleven van de regels levert het bedrijfsleven een kostenbesparing op. In arbocatalogi kunnen werkgevers straks beter invulling geven aan goede arbeidsomstandigheden die passen bij het eigen bedrijf. De Arbeidsinspectie gaat toezien op de risico-inventarisatie en –evaluatie van bedrijven tijdens reguliere controles.

 

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!