Landbouw als producent van groene grondstoffen

Themadag 'Landbouw als producent van groene grondstoffen' vindt plaats op vrijdag 7 december 2012 in Terneuzen.

Welke potenties heeft de landbouw als leverancier van groene grondstoffen op korte, respectievelijk lange termijn? En wat is er nodig om deze potenties daadwerkelijk te verzilveren? Deze vragen staan centraal op de themadag van de vakgroep Landbouw, Platteland en Visserij van de Euregio Scheldemond.

De komende jaren liggen er aanzienlijke kansen in het vooruitzicht. Er is een steeds groter tekort aan grondstoffen en dat terwijl bevolkingsaantallen toenemen en dus ook de vraag naar grondstoffen stijgt. Groene grondstoffen zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de transformatie van onze productieprocessen naar een biogebaseerde ofwel biobased economy. Aansluiting op deze nieuwe non-food markten kunnen extra inkomsten opleveren voor de agrarische ondernemer en een extra stimulans voor rurale ontwikkeling. Natuurlijk mag dit niet ten koste gaan van voedselvoorziening, milieu en biodiversiteit.

Programma

Tijdens deze themadag zal in de voormiddag ruimte worden geboden voor visievorming en wordt ingegaan op het groter kader, het beleid en toekomstige ontwikkelingen. De kansen en uitdagingen voor agrarische productie en verwerking worden in grote lijn besproken.

In de namiddag zijn er twee rondes van telkens vier workshops. In de workshops wordt dieper ingegaan op de rol en de potenties van de landbouw aan de hand van de volgende thema's:

  •     Vezeltoepassingen
  •     Inhoudstoffen/hoogwaardige moleculen ofwel building blocks
  •     Biogebaseerde plastics
  •     Nutriënten uit mest

De aanwezigen kunnen deelnemen aan twee workshops. In de workshops is ruimte voor hun inbreng na een korte inleiding en beschrijving van een case.
Tijdens de lunch en netwerkborrel is er gelegenheid tot het bezoeken van een bedrijvenmarkt.
Voor meer informatie over het programma en aanmelding, zie: www.zeeland.nl/werken_ondernemen/agrocomplex/groenegrondstoffen
Alle geïnteresseerden zijn welkom: het bedrijfsleven, beleidsmakers, agrarische ondernemers, onderzoeksinstellingen.

Over Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond is het samenwerkings- en overleg platform van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. De Scheldemondraad formuleert en signaleert de gezamenlijke belangen voor de regio en bevordert de grensoverschrijdende samenwerking op verschillende beleidsdomeinen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!