Lange tunnelbak N348 van de baan

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten willen voortvarend verder met het ontwikkelen van haalbare alternatieven voor de verkeersproblemen in Dieren. Daarbij stellen GS nadrukkelijk als voorwaarde dat de alternatieven passen binnen het beschikbare budget.

Lange tunnelbak N348 van de baan

Het oorspronkelijke voorkeursalternatief 3A, dat uitgaat van een lange tunnelbak in de N348 met een drietal overkappingen, zal niet verder worden onderzocht. De kosten daarvan blijken te hoog. GS vragen Provinciale Staten met deze aanpak in te stemmen.

Rheden
De stap van GS is een reactie op een interventie van de gemeenteraad van Rheden, die vasthoudt aan uitvoering van alternatief 3A. De raad heeft het college van B&W eind januari opgedragen om voor besluiten over wat er wel of niet binnen het project valt, vooraf instemming van de raad te vragen. Dat voorstel viel slecht in de Provinciale Staten, die menen dat de Rhedense raad hiermee op de stoel van de provincie zitten. Bovendien vinden ook PS alternatief 3A geen reële optie. 

Inspraak
GS hebben Rheden nu verzocht om in aanvulling op het provinciale ontwerp met extra verbeteringen te komen, en daarbij aan te geven welke middelen de gemeente beschikbaar heeft om deze door te voeren. GS willen de alternatieven nog voor de zomer voorleggen aan de bevolking en belanghebbenden. Die kunnen dan ook hun mening geven over de zogeheten startnotitie, waarin staat beschreven welke alternatieven worden onderzocht in de milieu-effectrapportage.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!