Langer, gezond en productief werken

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: TNO

Tijdens een bijeenkomst van SER, TNO, Kroon op het Werk en SEO economisch onderzoek hebben de deelnemende werkgevers vastgesteld dat een mix van verschillende maatregelen de grootste kans biedt om de beroepsbevolking langer gezond en productief te houden.

Langer, gezond en productief werken

In het licht van de vergrijzing wordt dit steeds belangrijker. Werkgevers discussieerden per thema over hoe langer, gezond en productief aan het werk in de praktijk vorm te geven.

Het stimuleren van maatregelen loopt makkelijker als werkgevers ook redelijkerwijs aan de voorwaarden kunnen voldoen en dat gaat volgens de werkgevers makkelijker:

  • via netwerken als de sector, de regio of binnen het moederbedrijf
  • als de overheid bedrijven niet alleen regels oplegt, maar ook controleert, of als er een concurrentievoordeel als bijvoorbeeld een keurmerk of certificaat te behalen is
  • als specifieke kennis over de aanpak van risico’s en doelgroepen aanwezig is.

Meer specifiek vonden de deelnemers dat:

  • de krachten bundelen met vakbonden leidt tot betere afspraken over duurzame inzetbaarheid met verzekeraars en het bespaart kosten
  • samenwerking tussen werkgevers en werknemers in plaats van polariseren, draagt bij aan duurzame inzetbaarheid
  • werknemers meer aan zet moeten komen en dat werkgevers dat vaak beter en gestructureerder kunnen ondersteunen.
  • cultuur en emoties bepalen sterk de veiligheid op het werk. Motivatie en betrokkenheid van werknemer en voorbeeldgedrag van leidinggevenden zijn voorwaarden
  • agressie is onderdeel van duurzame inzetbaarheid, verdient preventieve aandacht en moet bespreekbaar worden gemaakt.

Deze resultaten bevestigen de eerste resultaten van een onderzoek van TNO en SEO economisch onderzoek in het kader van het ZonMw programma ‘participatie en gezondheid’. De komende jaren zal dit programma nog veel meer waardevolle, toepasbare kennis genereren zodat mensen zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!