Lean & Green Award voor Gemeente Roosendaal

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Roosendaal

Tijdens het jaarcongres van Connekt in Rijswijk is de Lean & Green Award toegekend aan de gemeente Roosendaal.

Lean & Green Award voor Gemeente Roosendaal

De gemeente ontvangt deze duurzaamheidsprijs voor de verbindende rol bij de realisatie van een duurzame logistieke sector. Wethouder Steven Adriaansen nam de Lean & Green Award in ontvangst.

Hiermee behoort Roosendaal tot de 292 koplopers (bedrijven en gemeenten) in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Op 30 augustus jl. organiseerde de gemeente de bijeenkomst ‘Roosendaal op weg naar de Lean & Green award’ voor ondernemers, logistieke dienstverleners en belangenorganisaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, branche organisaties EVO en TLN en regionale overheid. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende initiatieven van deze partijen in kaart gebracht. Ook hebben partijen gezamenlijk verklaard dat zij zich willen inzetten voor een duurzaam Roosendaal door het uitvoeren van een duurzame, logistieke agenda.

Initiatieven

Tijdens de bijeenkomst op 30 augustus zijn 22 initiatieven op het gebied van duurzame logistiek geïnventariseerd. De gemeente speelt zelf een belangrijke rol bij initiatieven op het gebied van de infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voorbeelden zijn de verbindingsweg tussen Majoppeveld en Borchwerf, verder uitrollen van de beveiligde Vrachtwagenparking Borchwerf II maar ook bij de aansluiting van regionaal beleid bij lokale belangen. Daarnaast neemt de gemeente verantwoordelijkheid om de samenwerking tussen de partijen te faciliteren, ontmoetingen te stimuleren en belangen te verbinden. Andere initiatieven van organisaties in Roosendaal zijn minder kilometers rijden, zuiniger rijden, reststromen combineren en initiatieven op het gebied van kennisvergroting en kennisdeling.

Wethouder duurzaamheid en milieu Steven Adriaansen: “Roosendaal werkt als centrale gemeente in de logistieke hotspot West-Brabant aan een toonaangevende multimodale en duurzame logistieke sector. Om dit te bereiken hebben bedrijven, overheid en onderwijs de handen ineengeslagen en gezamenlijk een Duurzame Logistieke Agenda opgesteld. Met deze agenda worden economische belangen gekoppeld aan een lagere druk op de leefomgeving. De erkenning met de Lean & Green Award bevestigt dit nog eens.”

Lean & Green programma

Het Lean & Green programma is een stimuleringsprogramma voor bedrijfsleven en overheid. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Lean & Green maakt daarbij onderscheid in goederenmobiliteit en personenmobiliteit. Als een organisatie met een plan van aanpak kan aantonen dat er 20% CO2 uistoot kan worden bespaard in vijf jaar tijd, komt die organisatie in aanmerking voor de Lean & Green Award. Wanneer de doelstelling uit het plan van aanpak wordt behaald, wordt de eerste Lean & Green Star toegekend. Award-winnaars in Roosendaal zijn onder andere Jan de Rijk Logistics, Saver N.V., Suikerunie en Vos Logistics.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!