Leden Taskforce kredietverlening bekend

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

Afgelopen weekend maakte Loek Hermans bekend welke vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het bankwezen en de politiek zich komende tijd zullen inzetten om de kredietverlening aan bedrijven sterk te verbeteren.

Leden Taskforce kredietverlening bekend

In de Taskforce Kredietverlening zullen zij de huidige problemen analyseren, overleg voeren met relevante partijen en waar mogelijk bedrijven ondersteunen.
‘We moeten ophouden met het benoemen van de problemen, maar werken aan de oplossingen,’ aldus Hermans.

De Taskforce bestaat uit de volgende leden:
Dhr. Loek Hermans (voorzitter)
Dhr. Michael van Straalen (vz. Metaalunie / eigen ondernemer / DB MKB-Nederland)
Dhr. Henk Rottinghuis ( fin. dir. Familiebedrijf PON, lid VNO-NCW)
Dhr. Wim Mijs (dir. NVB)
Dhr. Paul Dirken (dir. MKB Rabobank)
Dhr. Guido Landheer (dir. Ondernemen – ministerie van Economische Zaken)
Dhr. Johan Barnard (plv. Dir. Financiële Markten – ministerie van Financiën)

De Taskforce vormt een platform waar alle betrokken partijen op het gebied van kredietverlening samenwerken.
Naast de financieringsproblematiek neemt de Taskforce ook andere economische vraagstukken op zich.
Hoe staat het mkb ervoor? Hoe moet financiering na de crisis eruitzien? En in hoeverre zijn de garantieregelingen (BBMKB, GO) toereikend?

Eerder dit jaar ging de Ondernemerskredietdesk, een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), van start.
Ondernemers kunnen hier direct vragen stellen en klachten indienen.
Inmiddels zijn meer dan 300 klachten geregistreerd, waarvan ongeveer de helft betrekking heeft op het weigeren van krediet door banken.
De Ondernemerskredietdesk analyseert de klachten, om meer inzicht in de problematiek op het gebied van kredieten te krijgen.
De Taskforce Kredietverlening zal de desk op privaat/publiek niveau aanvullen en bijstaan.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!