Leerbon trekt mensen over de streep

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

De Leerboncampagne heeft 8000 laagopgeleiden over de streep getrokken om een opleiding of cursus te volgen. Met de leerbon kunnen laagopgeleide Brabanders voor maximaal € 250 een cursus of opleiding kunnen volgen.

Leerbon trekt mensen over de streep

Van de aanvragers van de Leerbon geeft 70% aan door die Leerbon over de streep te zijn getrokken. Met de campagne is de provincie dus geslaagd in haar opzet deze moeilijk te bereiken doelgroep te stimuleren om (weer) te gaan leren. Geld blijkt de belangrijkste reden om nu wel aan een cursus of opleiding te beginnen.

Leerbon is daarom een effectief en succesvol project, concludeert onderzoeksinstituut Telos in haar evaluatie.

Persoonlijke motieven
De doelstellingen zijn behaald voor arbeidsmarkt en sociale participatie: 40% van de 'Leerbonners' gebruikt het voor werkgerelateerde motieven, ruim de helft gebruikt het voor meer persoonlijke motieven. Met name vrouwen hebben de bon aangevraagd en in toenemende mate ouderen en allochtonen. Ook is de beoordeling en uitgifte van de Leerbonnen goed en laagdrempelig verlopen via de Servicepunten Leren en Werken.

Gedeputeerde Lily Jacobs: “Met de Leerbon hebben we de drempel om te leren verlaagd. Meer dan 8000 laagopgeleide Brabanders hebben dit jaar de Leerbon aangevraagd; dat is wat mij betreft al een succes. De evaluatie bevestigt dit.”

Voortzetting?
De provincie wil dit succesvolle instrument graag voortzetten en bekijkt momenteel samen met gemeenten of en hoe dit zou kunnen in 2010. Ook laat zij onderzoeken welke stappen mensen verder hebben gezet, nadat zij een cursus hebben gedaan. Het is niet meer mogelijk de Leerbon aan te vragen.

Het rapport ‘Een duwtje in de rug, evaluatie van de provinciale bonnen’ van Telos is verschenen om de doelmatigheid en effectiviteit van het beleid te evalueren in het kader van de provinciewet.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!