Leerwerkproject Switch begeleidt mensen naar werk in Breda

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Breda

In het leerwerkproject Switch, dat in maart 2014 van start is gegaan, zijn inmiddels 54 mensen actief en 16 mensen uitgestroomd naar werk of een andere vorm van uitkeringsonafhankelijkheid. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen ATEA en Staatsbosbeheer.

Leerwerkproject Switch begeleidt mensen naar werk in Breda

Het gaat om de inzet van uitkeringsgerechtigden bij onderhoudswerkzaamheden in het Liesbos.
Het werkplan is opgesteld door Staatsbosbeheer. In het project werken mensen die langdurig werkloos zijn, maar nog reële kansen hebben op de arbeidsmarkt.  Wethouder Bob Bergkamp heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan het project.

Mes snijdt aan twee kanten

Bob Bergkamp, wethouder sociale zaken en arbeidsmarktbeleid: “Dit project geeft uitkeringsgerechtigden weer de kans op een reguliere baan. De werkzaamheden in het bos lenen zich uitstekend om weer arbeidsritme op te bouwen. Het mes snijdt aan twee kanten. Het levert een bijdrage aan de verbetering van het bos en het verbetert de arbeidsmogelijkheden van de deelnemers. Goed om te zien dat persoonlijke begeleiding, duidelijkheid en structuur zijn vruchten afwerpt”.

Het leerwerkproject Switch spitst zich toe op gedragsverandering. Simpele zaken als op tijd komen, afspraken nakomen, reacties op feedback en aansturing en collegialiteit geven meer kans op een arbeidstoekomst. ATEA werkt eraan om klanten te motiveren, activeren en stimuleren en bezig te zijn met hun ontwikkeling.

Maatwerk

Begeleider Kevin leerwerkproject Switch: “Maatwerk is van groot belang voor deze doelgroep. Vaak is de klant zich niet eens bewust van zijn houding of gedrag. Door periodieke evaluatiegesprekken over hun kwaliteiten kunnen wij de voortgang objectief blijven monitoren. De kandidaat is weer in the picture en er wordt naar mens en problematiek achter “de kandidaat” gekeken. Door vertrouwen te krijgen in hun kwaliteiten kunnen zij werken aan een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt. En daarvoor biedt ATEA de mogelijkheid om 3 maanden met behoud van uitkering stage te lopen bij een mogelijke werkgever”.

Bovenstaande aanpak vindt plaats binnen een netwerk van diverse afdelingen binnen ATEA-groep en ketenpartners waaronder Mutsaers & Sloot bedrijfs- en verzekeringsartsen, afdeling toezicht en handhaving, klantmanagers rechtmatigheid, Novadic-Kentron, SMO Breda en de GGZ. De werkgeversadviseurs en de re-integratiecoaches van de ATEA-groep hebben regelmatig gesprekken met de klanten over vacatures. De lijnen tussen arbeidsmarkt, kandidaat en ATEA-groep zijn kort om uitstroom naar regulier werk te stimuleren.

Leerwerkproject Switch begeleidt mensen naar werk

Samenwerking Staatsbosbeheer en ATEA-groep leidt tot een toegankelijker Liesbos en uitstroom naar regulier werk.

In het leerwerkproject Switch, dat in maart 2014 van start is gegaan, zijn inmiddels 54 mensen actief en 16 mensen uitgestroomd naar werk of een andere vorm van uitkeringsonafhankelijkheid. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen ATEA en Staatsbosbeheer. Het gaat om de inzet van uitkeringsgerechtigden bij onderhoudswerkzaamheden in het Liesbos.
Het werkplan is opgesteld door Staatsbosbeheer. In het project werken mensen die langdurig werkloos zijn, maar nog reële kansen hebben op de arbeidsmarkt.  Wethouder Bob Bergkamp heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan het project.

Bob Bergkamp, wethouder sociale zaken en arbeidsmarktbeleid: “Dit project geeft uitkeringsgerechtigden weer de kans op een reguliere baan. De werkzaamheden in het bos lenen zich uitstekend om weer arbeidsritme op te bouwen. Het mes snijdt aan twee kanten. Het levert een bijdrage aan de verbetering van het bos en het verbetert de arbeidsmogelijkheden van de deelnemers. Goed om te zien dat persoonlijke begeleiding, duidelijkheid en structuur zijn vruchten afwerpt”.

Het leerwerkproject Switch spitst zich toe op gedragsverandering. Simpele zaken als op tijd komen, afspraken nakomen, reacties op feedback en aansturing en collegialiteit geven meer kans op een arbeidstoekomst. ATEA werkt eraan om klanten te motiveren, activeren en stimuleren en bezig te zijn met hun ontwikkeling.

Begeleider Kevin leerwerkproject Switch: “Maatwerk is van groot belang voor deze doelgroep. Vaak is de klant zich niet eens bewust van zijn houding of gedrag. Door periodieke evaluatiegesprekken over hun kwaliteiten kunnen wij de voortgang objectief blijven monitoren. De kandidaat is weer in the picture en er wordt naar mens en problematiek achter “de kandidaat” gekeken. Door vertrouwen te krijgen in hun kwaliteiten kunnen zij werken aan een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt. En daarvoor biedt ATEA de mogelijkheid om 3 maanden met behoud van uitkering stage te lopen bij een mogelijke werkgever”.

Bovenstaande aanpak vindt plaats binnen een netwerk van diverse afdelingen binnen ATEA-groep en ketenpartners waaronder Mutsaers & Sloot bedrijfs- en verzekeringsartsen, afdeling toezicht en handhaving, klantmanagers rechtmatigheid, Novadic-Kentron, SMO Breda en de GGZ. De werkgeversadviseurs en de re-integratiecoaches van de ATEA-groep hebben regelmatig gesprekken met de klanten over vacatures. De lijnen tussen arbeidsmarkt, kandidaat en ATEA-groep zijn kort om uitstroom naar regulier werk te stimuleren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!