Leveranciers krijgen meer mogelijkheden om mededingingsafspraken te maken

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel voor verruiming van de bagatelregeling in de Mededingingswet heeft aangenomen. Daarmee wordt de onderhandelingspositie van leveranciers met een beperkt marktaandeel versterkt.

Leveranciers krijgen meer mogelijkheden om mededingingsafspraken te maken

Op grond van de verruimde bagatelregeling krijgen ondernemers met een gezamenlijk marktaandeel van maximaal 10 procent de mogelijkheid om mededingingsafspraken te maken. Tot nu mochten alleen afspraken worden gemaakt als het gezamenlijke marktaandeel niet hoger was dan 5 procent. Ook wordt de omzetgrens als onderdeel van de bagatelregeling geschrapt. Het initiatiefvoorstel was ingediend door de Tweede Kamerleden Aptroot (VVD), Ten Hoopen (CDA) en Vos (PvdA).

MKB-Nederland heeft lange tijd aangedrongen op versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken. In een vrije markt moet het goed functioneren van en toegang tot die markt het uitgangspunt zijn. In een groot aantal sectoren hebben mkb-ondernemers als leverancier of aanbieder in toenemende mate te maken met (grote) inkopers met een sterke inkoopmachtpositie waar zij niet tegenop kunnen. Door vormen van samenwerking kunnen kleine partijen hun onderhandelingspositie verbeteren. Het door de Eerste Kamer aangenomen voorstel voorziet in ruimere, maar nog steeds begrensde mogelijkheden om als midden- en kleinbedrijf een gezamenlijk tegenwicht te bieden tegen inkoopmacht, aldus MKB-Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!