Lia Voermans nieuwe directeur Strategic Board Zuidwest-Nederland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Strategic Board Zuidwest-Nederlad

Hiervoor was zij Directeur Externe Betrekkingen en City Marketing bij de Gemeente Breda en lid van het Strategisch Beraad in die stad.

Lia Voermans nieuwe directeur Strategic Board Zuidwest-Nederland

De Strategic Board Zuidwest-Nederland is een netwerkorganisatie van samenwerkende ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen, ofwel ‘triple helix’, in - en voor - de gehele regio Zuidwest-Nederland.

Versterken van totale Deltaregio

Doel van de Strategic Board is uiteindelijk het duurzaam versterken van de economische ontwikkeling van de hele Deltaregio, dus inclusief Noord-Vlaanderen, als topkennisregio op de clusters Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. Zo draagt de Board bij aan de Nederlandse én Europese ambitie om tot de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te behoren. Met het bedrijfsleven aan kop, geeft de Board eensgezind en doelgericht uitvoering aan het positioneren en profileren van de Deltaregio op dit gebied.

Start Strategic Board

Na een kort jaar van intensieve voorbereidingen startte half december 2012 de Stichting Strategic Board Zuidwest-Nederland officieel. Daan van Doorn, voormalig CEO van Vionfood, is voorzitter van de Strategic Board die verder bestaat uit directievoorzitters van grote ondernemingen en onderwijsinstellingen en burgemeesters uit de regio. Per cluster werkt de Board met een stuurgroep, ook triple helix samengesteld uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. De stuurgroepen voeren de programma- en projectenagenda uit, op basis van een roadmapportfolio met een investeringsprogramma. Het regiebureau onder leiding van Lia Voermans werkt ‘lean and mean’ zoveel mogelijk vanuit bestaande netwerken en met mankracht van de aangesloten partners. Oorspronkelijke opdrachtgever was de Regio West Brabant. Inmiddels zijn de Provincies Brabant en Zeeland aangehaakt, net als het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio.

Een uitgebreid overzicht van de speerpunten en activiteiten van de Strategic Board Zuidwest-Nederland is te vinden op: www.strategicboardzwn.nl/SBZWN.pdf  - half mei publiceert de Board een volgende Update.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!