Lichte daling van de werkgelegenheid in West-Brabant

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio West-Brabant

In opdracht van de 18 samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant (RWB) heeft de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente Breda, de jaarlijkse Werkgelegenheidsenquête uitgevoerd.

Lichte daling van de werkgelegenheid in West-Brabant

Doel van de enquête is het krijgen van een goed beeld van de werkgelegenheid in de regio. Met die gegevens kan door regio en gemeenten een gericht werkgelegenheidsbeleid worden gevoerd. De resultaten van deze enquête zijn gepresenteerd in een rapportage. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen uit dit rapport.

Daling van 1,0%

Het totale aantal banen in de regio bedraagt bijna 327.000 (peildatum 1 april 2013). Dat is een daling van circa 3.400 banen, ofwel 1,0 % ten opzichte van 2012. Dat is een minder sterke daling dan in 2012, toen daalde het aantal banen in West-Brabant nog met 2,3%. Landelijk doet zich een vergelijkbare daling voor (Bron: CBS/CPB).

De grootste daling van het aantal banen in West-Brabant heeft plaatsgevonden in de industrie (-1.429 banen), direct gevolgd door de bouw (-836 banen). De grootste toename van werkgelegenheid was in de sector overige zakelijke dienstverlening (+963 banen).

Meer vestigingen

Het aantal vestigingen is in 2013 met 4% toegenomen tot ruim 56.000 vestigingen (peildatum 1 april 2013). Deze toename wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de stijging van het aantal eenpersoonsbedrijven (+6%). In bedrijven in de overige grootteklassen daalt het aantal banen.

Sinds 2012 is de gezondheids- en welzijnszorg in West-Brabant de grootste sector qua werkgelegenheid. In 2013 werken in die sector 49.746 personen. De industrie is met 44.652 banen de tweede grootste sector.

In 2013 is het aantal openstaande vacatures verder afgenomen, van 3.810 in 2012 naar 2.485 in 2013. Het aantal vacatures is – ondanks de forse daling – nog altijd het grootste in de sectoren handel en reparatie en industrie.

Het volledige rapport is te downloaden op de website van de Werkgelegenheidsenquête (Regio West-Brabant).

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!