Lichte daling werkloosheid in Twente

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

Het aantal werklozen als percentage van de beroepsbevolking dat ingeschreven staat bij Werkbedrijven in Twente is in september licht gedaald van 8,5% in augustus naar 8,4%. Voor heel Nederland geldt een percentage van 6,2% per eind september.

Lichte daling werkloosheid in Twente

 Ook de gemiddelde werkloosheid onder jongeren in Twente daalt licht. In augustus stonden 3.081 jongeren geregistreerd bij het Werkbedrijf. In september waren dit er 3.004, een daling met 77 jongeren. De landelijke trend dat het aantal werkloze jongeren stijgt, geldt daarmee niet voor Twente. Dit blijkt uit de arbeidsmarktmonitor van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI).

 “Ik constateer dat er sprake is van een daling. Dat is prima, maar we zijn er nog lang niet”, stelt Voorzitter Myra Koomen van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI). “Het is toch nog steeds een behoorlijk verschil van ruim 2% ten opzichte van het landelijke gemiddelde. En dat verschil  met het landelijke werkloosheidspercentage willen we graag inlopen.”

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor dat:

Sinds februari 2009 de jeugdwerkloosheid in de gemeente Rijssen-Holten is opgelopen van 54 jongeren in februari 2009 naar 151 jongeren in september 2010. Dit is een stijging van 179%. In Losser, een vergelijkbare gemeente, daalde de jeugdwerkloosheid juist van 95 jongeren in februari 2009 naar 73 in september 2010. Dit is een daling met 23%.
Er is bij De Stadsbank Oost Nederland een daling te zien van het aantal aanvragen voor hulp. In september kwamen hier 1.556 aanvragen voor hulp binnen. Daarvan zijn er 1.262 goedgekeurd. In september 2009 waren dat 1.688 aanvragen voor hulp waarvan er toen 1.377 werden goedgekeurd.
Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel zijn er in september in totaal 250 bedrijven gestart. Dat zijn er 35 meer dan in september 2009. Het aantal faillissementen nam ook toe. In september werd voor 23 bedrijven een faillissement aangevraagd, dat er zijn 14 meer dan in september 2009. Er is dus veel dynamiek binnen het bedrijfsleven.
Arbeidsmarktmonitor
Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de arbeidsmarkt in Twente tijdens de recessie. Diverse grafieken en tabellen worden afgewisseld met regionale conclusies en prognoses. Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen).


 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!