Lichte daling werkloostheid Twente

  • Arbeidsmarkt

Lichte daling werkloostheid Twente

Het aantal werklozen dat ingeschreven staat bij Werkbedrijven in Twente is in november licht gedaald van 8,0% in oktober naar 7,9% van de beroepsbevolking. Over heel Nederland gemeten stijgt de werkloosheid licht. Landelijk nam ook de jeugdwerkloosheid licht toe en in Twente daalde deze met 4% ten opzichte van vorige maand. De jeugdwerkloosheid in Twente daalde weer harder dan de totale werkloosheid. Dit blijkt uit de arbeidsmarktmonitor van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI).

Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “De ontwikkelingen in Twente zijn nog steeds gunstig en ook voor het volgend jaar wordt economische groei voorspeld. We zitten in Twente in een stijgende lijn, we doen het zelfs iets beter ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen. Onze samenwerking met alle partners op de arbeidsmarkt is belangrijk geweest voor het verder terugdringen van de werkloosheid. Ook in 2011 zetten wij die samenwerking voort.”

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor dat:

Het Mobiliteitscentrum Twente (MCT) heeft een intensieve samenwerking tot stand gebracht met commerciële partners met als gevolg dat werkzoekenden nog beter richting arbeidsmarkt begeleid worden. In 2010 tot 20 december zijn er 2401 werknemers die met ontslag bedreigd werden door het MCT naar ander werk begeleid.
De Stadsbank Oost Nederland heeft tot en met de maand november 1580 aanvragen gefiatteerd in 2010. Dit zijn er 190 minder dan over dezelfde periode vorig jaar.
Het aantal ingediende vacatures bij de Twentse Werkpleinen is in november licht gestegen ten opzichte van november 2009. Sterk stijgende aantallen ingediende vacatures zijn te vinden in de sectoren handel, horeca, vervoer en onderwijs. De sectoren zorg, openbaar bestuur en financiële sectoren kennen de sterkste daling in ingediende vacatures. Opvallend is dat de stijging van het aantal ingediende vacatures plaats vindt in kleinere gemeenten en in de drie steden een daling.
Het aantal personen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) is in november licht gestegen, voornamelijk in de drie steden. Jongeren tot 27 jaar komen niet in de WWB, maar vallen onder de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Terwijl de WWB een lichte stijging kent, daalt de WIJ licht. Zowel in de WWB als WIJ zijn de veranderingen per maand gering.
TV serie 'Werken aan Werk’

Op 20 december was op RTV Oost de eerste uitzending te zien van de 12-delige serie ‘Werken aan Werk’. Deze serie wordt gemaakt wordt door Sayyeah Motion Media en wordt ondersteund door het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) en de Kamer van Koophandel. In de serie worden zes mensen gevolgd op weg naar een baan. Zo volgen de makers van het programma de kandidaten bij cursussen, gesprekken met coaches en het schrijven van een ondernemingsplan. Het streven is om alle zes deelnemers binnen twaalf weken aan betaald werk te helpen. Werken aan werk worden uitgezonden op de maandagavond om 16.20 uur, 21.30 uur, 22.30 uur en 23.30 uur.

Arbeidsmarktmonitor

Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de arbeidsmarkt in Twente tijdens de recessie. Diverse grafieken en tabellen worden afgewisseld met regionale conclusies en prognoses. Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen).

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!