Liesbeth Spies voorzitter stuurgroep Achterhoek Agenda 2020

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincien Gelderland

Liesbeth Spies wordt onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Achterhoek Agenda 2020. Zij moet met de 3 O's en inwoners zorgen voor een toekomstbestendige vitale innovatieve en economisch gezonde Achterhoek.

Liesbeth Spies voorzitter stuurgroep Achterhoek Agenda 2020

Liesbeth Spies (47) was achtereenvolgens lid van de Tweede Kamer, waarnemend partijvoorzitter van het CDA, lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland, gedeputeerde in Zuid-Holland en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De VNG en het Ministerie van BZK hebben haar recent benoemd tot ambassadeur intergemeentelijke samenwerking, met het oog op de aanstaande decentralisaties in het sociale domein.

Ambitie en realiteitszin

‘Ik heb de Achterhoek de afgelopen jaren leren kennen als een regio met ambitie en realiteitszin’, aldus Liesbeth Spies. ‘Ik zie ernaar uit om samen met alle partners in de Achterhoek aan de slag te gaan met de vraagstukken op het gebied van krimp die voortkomen uit de Achterhoek Agenda 2020. Dat moet het komend jaar al leiden tot zichtbare resultaten. Er gebeurt al veel. Het zou prachtig zijn als we dit een impuls kunnen geven en de afspraken ook landen in de coalitieprogramma’s die na de verkiezingen in de acht gemeenten worden opgesteld.’ Bekijk ook de opdrachtformuliering voor Liesbeth.

Terugtrekken Geert Jansen

In eerste instantie zou Geert Jansen, oud-commissaris van de Koningin van Overijssel, voorzitter van de stuurgroep worden. Hij heeft zich echter om gezondheidsredenen moeten terugtrekken. Het is voor alle betrokken prettig dat het snel is gelukt Liesbeth Spies bereid te vinden de rol van aanjager op zich te nemen. De colleges van B&W van de acht gemeenten in de Achterhoek hebben allemaal aangegeven graag samen met haar aan de slag te willen gaan.

Stuurgroep

In de Achterhoek Agenda 2020 werken Achterhoek, de provincie Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken samen aan de grote opgaven voor de Achterhoek. Denk aan de economische crisis, de bevolkingsdaling en de overgang naar duurzame energie. De stuurgroep bestaat momenteel uit Sarien Shkolnik (college van bestuur Graafschap College), Jan-Paul Kiefmann (vice-voorzitter VNO-NCW Achterhoek) en Thijs van Beem (voorzitter Regio Achterhoek en burgemeester van Winterswijk).

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!