Lochem wil tweede sluiskolk in Twentekanaal

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Lochem

Op 18 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het bestemmingsplan voor de sluis in Eefde ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Lochem wil tweede sluiskolk in Twentekanaal

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een tweede sluiskolk in het Twentekanaal bij Eefde mogelijk. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in juni 2014 over de vaststelling.

Het gebied waar de tweede sluiskolk gepland is, ligt in het bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010. Binnen dit bestemmingsplan kan de tweede sluiskolk niet gerealiseerd worden. Daarom is een nieuw bestemmingplan opgesteld dat de aanleg van de tweede kolk wel mogelijk maakt.

Tweede sluiskolk op locatie Noord

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft ervoor gekozen een tweede sluiskolk aan te leggen ten noorden van de bestaande sluiskolk in het Twentekanaal. Daarmee ligt de locatie van de tweede sluiskolk vast. Het nieuwe bestemmingsplan heeft hier geen invloed meer op.

Initiatief van Rijkswaterstaat

Het Twentekanaal is een belangrijke scheepvaartroute. Vanwege economische redenen moeten grotere schepen de havens in Twente kunnen bereiken. Rijkswaterstaat wil met de bouw van de tweede sluiskolk en het verruimen van het kanaal dit mogelijk maken. Daarom heeft zij de gemeente verzocht een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Overleg met gebruikers en omgeving

Rijkswaterstaat is al geruime tijd in overleg over de bouw van de kolk met diverse betrokkenen zoals het dorp Eefde (dorpsraad en klankbordgroep), de gemeente Lochem, het Waterschap Rijn en IJssel en de direct aanwonenden. De wensen en aandachtspunten zijn meegenomen in de verschillende varianten die zijn bestudeerd.

Drie ontwerpplannen

Het resultaat was drie ontwerpplannen: een ontwerp bestemmingsplan, een ontwerp plan-MER en een ontwerp projectplan waterwet. Deze ontwerp-plannen hebben ter inzage gelegen waarop 24 zienswijzen zijn binnengekomen. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft het college van B&W besloten de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!