Logistiek van groot belang voor economie

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: TNO

Door een vernieuwde analyse, blijkt de rol voor de economie van de logistieke sector veel groter te zijn dan voorheen werd gedacht. Het onderzoek laat verder zien dat 1 op de 8 banen in Nederland een logistieke functie betreft.

Logistiek van groot belang voor economie

Om de juiste investeringsstimulans te kunnen geven ten gunste van onze concurrentiepositie in Europa en de wereld, is het van belang de economische impact van de sector goed te kunnen inschatten. TNO en Buck Consultants International (BCI) brachten met een vernieuwende economische analyse de ‘sector’ Logistiek in kaart.

De laatste cijfers over de omvang van de Topsector Logistiek waren verouderd en gaven geen compleet beeld. Slechts de waarde van de activiteiten bij dienstverleners in de sector vervoer en opslag werden meegerekend. TNO en BCI ontwikkelden in opdracht van het Ministerie van EL&I en Dinalog een methodiek waarin ook de waarde wordt meegerekend van logistieke activiteiten bij niet-logistieke dienstverleners. Voorbeelden van sectoren waar veel logistiek ‘inhouse’ plaatsvindt zijn de industrie, handel, retail, landbouw en bouw.

Uitkomst van het onderzoek is een nauwkeurige weergave van de mate van logistieke activiteit in alle functies van de Nederlandse beroepsbevolking (bron CBS). Dat de logistieke sector van grote waarde is voor Nederland wordt erkend door het kabinet dat de sector aanmerkte als een van de negen Topsectoren waar overheid en bedrijven hun investeringen in innovatie op concentreren.

Een op de acht banen logistiek

De logistieke ‘sector’ omvat meer dan alleen transport-, opslag-, overslag- en expeditiediensten. In het onderzoek worden – volgens de metafoor van het Logistiek Sectorhuis – alle waardetoevoegende activiteiten meegerekend die door een logistiek dienstverlener na de primaire productie worden uitgevoerd. Hieronder vallen Value Added Logistics en Value Added Services (VAL/VAS) en ook logistieke supportdiensten, zoals bijvoorbeeld labelling, het ompakken en toevoegen van onderdelen, leasing, verzekering en douane.

Olaf Koops, econoom bij TNO: "Het onderzoek laat zien dat 1 op de 8 banen in Nederland een logistieke functie betreft. De economische waarde van deze sector bedraagt 66,9 miljard (in 2010), dat is 12,7 procent van het Bruto Nationaal Product in Nederland. De Topsector Logistiek – of liever het Topgebied – valt in vergelijking met de traditionele weergave van de sector 2 tot 2,5 keer zo groot uit. Hiermee wordt het belang van logistiek voor de hele economie aangetoond."

Belang in waardeketen

Koops: "Onze functionele benadering van het Topgebied Logistiek onderstreept het belang van logistiek in de gehele waardeketen.’ Senior consultant logistiek Albert Veenstra, TNO: ‘Als je dus kijkt naar logistieke innovatie, dan werpt dit nieuw licht op welke partners je daarbij zou moeten betrekken. Voor geavanceerde logistieke kennis wil je ver buiten de traditionele sector Logistiek aansluiting vinden. De studie bevestigt dat interessante relaties tussen het Topgebied Logistiek en andere Topsectoren zoals High Tech Systems & Materials en Agrifood moeten worden blootgelegd."

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!