Logistiek West-Brabant maakt van duurzaamheid een verdienmodel

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Kamer van Koophandel Brabant

Lagere energiekosten en hogere luchtkwaliteit. Dertien ondernemers uit de logistieke sector, waarvan vijf uit West-Brabant, investeren samen in een duurzame bedrijfsvoering.

Als steun in de rug is door het Rijk uit de regeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC) een subsidie van 364.000 euro toegekend. De aanvraag is voorbereid en ingediend door het Innovatiehuis, een samenwerking tussen de Kamer van Koophandel, Syntens, de NHTV, Dinalog, BOM en REWIN.

In diverse projecten werken de deelnemende bedrijven samen aan duurzamere logistiek en minder CO2 uitstoot. De nieuwe producten en diensten gaan de koppositie van de regio als logistiek scharnier verder versterken. Duurzaamheid is al lang geen hype meer. Het zorgt voor lagere kosten, meer winst en een beter milieu.

Innovatie naar een hoger plan

Door de sterke concurrentie, de hoge (brandstof) kosten en de slechte conjunctuur staan de marges onder druk. Om de crisis te overleven zijn samenwerking en innovaties hard nodig. Onder de noemer ‘CO2 als Key Performance Indicator’ gaan de dertien bedrijven daarom samen aan de slag. Ook tal van kennispartners haken aan bij het initiatief. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise wordt het innovatievermogen van de deelnemers op een hoger plan gebracht. De projecten bewijzen dat duurzaamheid steeds meer een verdienmodel wordt.

Reductie van CO2 in de keten

In clusters werken de bedrijven aan innovaties die hun economisch succes verhogen. Op termijn moet dit leiden tot duurzamere oplossingen in de hele keten. Eén van de groepen legt zich toe op toepassingen die de CO2 uitstoot en duurzaamheid per rit en gereden kilometer berekenen. Deze ontwikkeling moet resulteren in een CO2-geïntegreerd transport regie systeem. Deze innovaties leveren een forse bijdrage aan lagere brandstofkosten en een betere luchtkwaliteit. Ook de andere projecten moeten leiden tot meer duurzaamheid en energiebesparing in de logistieke keten. Een groep bedrijven zoekt bijvoorbeeld oplossingen om efficiënter gebruik te maken van containers en zo de nodige (milieu)winst te boeken. Een andere samenwerking draait rond de ontwikkeling van een snel interventievoertuig voor de inzet bij calamiteiten. Dit voertuig is straks sneller ter plaatse, verbruikt minder brandstof en heeft minder hulpverleners aan boord, waardoor de hoeveelheid individuele  aanrijkilometers afneemt. Deze aanpak heeft ook een positief effect op de veiligheid.

Stimulans voor de regio

De toegekende subsidie uit de IPC-regeling betekent een stimulans voor de logistieke sector in Zuidwest-Nederland. Met havens aan diep vaarwater, goede achterlandverbindingen en toplocaties voor logistiek heeft de sector in dit gebied veel potentie. De regio is op weg om een internationale hotspot te worden. Maar dan moeten de kansen wel benut worden. De IPC-projecten helpen daarbij. In september wordt in het kader van de IPC-regeling een nieuwe subsidieaanvraag ingediend. Bedrijven die aan de slag willen met duurzame logistiek, en op zoek zijn naar financiële steun of een samenwerkingspartner, kunnen zich aanmelden.

De 5 West-Brabantse deelnemers aan deze IPC-regeling zijn:
- Actiflow (Breda)
- De Graaf Logistics (Oosterhout)
- Meeberg Container Service (Moerdijk)
- Otentic Logistics (Oosterhout)
- Trasos Economy Solutions (Breda)

Meer informatie over Kamer van Koophandel Kantoor Den Bosch:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!