Logistiek West-Brabant speelt met duurzaamheid in op toekomst

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Kamer van Koophandel

Criminaliteit, oneerlijke concurrentie, marges die onder druk staan, fouten bij de afhandeling van orders, tekort aan personeel en een gebrek aan klanten. Logistieke ondernemers voelen de crisis en de druk om te overleven.

Dertien bedrijven, waarvan vijf uit West-Brabant, willen duurzamer gaan rijden om klaar te zijn voor de toekomst. Samen werken ze daarom aan minder uitstoot van CO². Voor hun investeringen is een subsidie van 364.000 euro uit de Innovatie Prestatie Contracten (IPC) regeling aangevraagd.

Als initiatiefnemer vindt de Kamer van Koophandel de IPC-regeling heel geschikt om logistieke ondernemers te helpen om vernieuwing door te voeren. Adviseur Paul Geertman: “De concurrentie binnen de logistiek is groot en de marges zijn klein. Meer samenwerking en innovaties zijn daarom hard nodig. Duurzaamheid is meer dan alleen een hype. Het zorgt voor lagere kosten, meer winst en natuurlijk voor een beter milieu. Een echte kans dus”. Logistieke ondernemers krijgen van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland momenteel extra aandacht. “We willen als regio koploper blijven als het gaat om logistiek. Daarom proberen wij het ondernemerschap in deze sector zo sterk mogelijk te maken. Samen met andere partijen willen we ondernemers in contact brengen met andere ondernemers en kennispartners om ze verder te helpen op het gebied van innovatie.’’

Logistieke hotspot

“CO² als Key Performance Indicator’’. Onder die noemer werkt de groep bedrijven aan nieuwe producten en diensten. Het ultieme doel: een duurzamere bedrijfsvoering in de logistieke sector. Tal van kennisinstellingen en organisaties uit de regio hebben enthousiast aangehaakt bij het initiatief. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise wordt het innovatievermogen van de deelnemers op een hoger plan gebracht. Projectleider Coen de Lange van Stichting Innovatiehuis, de begeleider van de groep, ziet volop kansen voor de deelnemende bedrijven. “Deze innovaties verhogen het economisch succes en verzekeren de continuïteit.’’ De Lange verwacht internationale interesse. “De positie van de regio als logistieke hotspot wordt hierdoor verder versterkt.’’

Duurzamer rijgedrag

De dertien bedrijven werken samen in verschillende clusters. Eén van de groepen richt zich op het verbeteren van het rijgedrag van de chauffeurs. Een nieuw te ontwikkelen management systeem maakt de CO² uitstoot voor de chauffeur meteen inzichtelijk en stimuleert duurzamer rijgedrag. Een andere groep bedrijven legt zich toe op toepassingen die de duurzaamheid per rit en gereden kilometer berekenen. Dit moet leiden tot een betere planning en meer efficiency in de hele keten, en uiteindelijk tot een CO²-geïntegreerd transport regie systeem. Deze innovaties moeten volgens De Lange een belangrijke bijdrage leveren aan lagere brandstofkosten en een betere luchtkwaliteit. “De uitstoot van CO2 is een goede maatstaf voor het succes van organisaties.’’

Containers

Ook op andere manieren wordt gewerkt aan duurzaamheid, brandstofbesparing en veiligheid in de logistieke keten. Zo wordt door gespecialiseerde bedrijven gewerkt aan de verbetering van aerodynamica van vracht. Een mooi voorbeeld is ook het onderzoek naar het effectiever gebruik van containers voor het vervoer van vloeistoffen. De deelnemende bedrijven verwachten met hun innovatie 8 procent reductie te behalen op brandstof en de uitstoot van fijnstof. Een andere groep bedrijven wil een snel interventie voertuig realiseren voor de inzet bij calamiteiten. Dit type voertuig is niet alleen sneller ter plaatse, maar heeft ook minder brandstof nodig. Doordat er minder hulpverleners aan boord zijn neemt ook de hoeveelheid individuele aanrijkilometers af. Door de snelle uitruktijden wordt ook minder brandschade en gevolgschade verwacht.

De Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland stimuleert, via de Stichting Innovatiehuis, het MKBbedrijfsleven om innovaties op te pakken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Syntens, het onafhankelijke netwerk van innovatieadviseurs in Nederland. Daarnaast hebben ook de partijen NHTV, Dinalog, BOM en REWIN hun schouders onder het project gezet.

De 5 West-Brabantse deelnemers aan de IPC-regeling zijn:
1. Actiflow (Breda)
2. De Graaf Logistics (Oosterhout)
3. Meeberg Container Service (Moerdijk)
4. Otentic Logistics (Oosterhout)
5. Trasos Economy Solutions (Breda)

Logistiek is een groeimarkt: verwacht wordt dat de havengebonden goederenstromen tot 2030 verdubbelen. Logistiek is dan ook een topsector in het beleid van het Rijk, de provincies en de regio. Binnen de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland is logistiek één van de drie speerpunten. Samen met partners in de regio wil de KvK regio Zuidwest-Nederland tot een internationale logistieke hotspot maken met een bovengemiddelde groei van de logistieke sector.

Meer informatie over Kamer van Koophandel Kantoor Breda:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!