‘Logistieke dienstverlening blijft groeimarkt van de sector’

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Logistiek.nl

De transport- en logistieksector handhaaft in 2016 naar alle verwachting de volumegroei van 3 procent die dit jaar is ingezet. Logistieke dienstverlening blijft –ondanks dat innovaties uitblijven- als deelbranche ook in 2016 de groeimarkt binnen de sector met een bovengemiddelde volumegroei van 3,5 procent.

‘Logistieke dienstverlening blijft groeimarkt van de sector’

Tot deze conclusie komt ING Economisch Bureau in de publicatie Transport en Logistiek, Vooruitzicht voor 2016. De opstellers van deze vandaag verschenen publicatie verwachten dat sectorbreed in 2016 het groeitempo dat dit jaar is ingezet wordt vastgehouden.

Vraag uit industrie neemt af

Daarbij tekenen de economen van ING wel aan dat internationaal het beeld wisselend positief is. De vraag naar logistiek vanuit handelshuizen groeit bijvoorbeeld sterker dan vanuit de industrie. Tegelijkertijd ontwikkelt de behandeling en distributie van consumentengoederen zich gunstig, zowel nationaal als in de buurlanden.

Nationaal wegtransport groeit

De wegtransportsector profiteert volgens de ING-publicatie van de aantrekkende economische groei in Nederland. De verwachting voor volgend jaar is dan ook dat de binnenlandse markt als vliegwiel fungeert voor het wegtransport en daarmee is de sector uit het dal. De groei in vrachtvolume komt uit op 2,6 procent bij 3.5 procent meer omzet.

Verlies internationaal marktaandeel

De dalende rentabiliteit heeft een keerpunt bereikt en zal naar verwachting ook in 2016 licht verbeteren, maar hiervoor zullen de tarieven wel moeten stijgen. Het perspectief voor de Nederlandse wegtransportsector is terug. Internationaal verliest de sector overigens nog steeds marktaandeel, maar in de cirkel van 300 kilometer rondom de standplaats is de vraag nu sterker.

Logistieke dienstverlening groeimarkt

Structureel blijft logistieke dienstverlening de groeimarkt met voor volgend jaar een verwachte volumegroei van 3,5 procent en een omzetgroei van 4 procent. Dit jaar komt de volumegroei voor logistiek dienstverlening volgens ING uit op 3,3 procent en de omzet stijgt naar 3 procent.

Innovatie schiet tekort

Structurele groei binnen logistieke dienstverlening blijft komen van uitbesteding door onder andere retailers en specialistische verladers, maar die zijn wel kritischer. De logistieke dienstverlening is vooral succesvol in procesinnovatie en weet zo bovengemiddelde waarde te creëren, aldus ING. Innovatie in deze deelbranche gebeurt overigens nog onvoldoende en de concurrentie het hoofd te bieden is nog één van de grootste uitdagingen.

Uitbesteding groeit

Een belangrijke bron van vooruitgang in logistieke dienstverlening is volgens de economen van ING de uitbesteding door verladers. Verladers zijn kritischer geworden op bijvoorbeeld de foutmarge en kiezen soms weer voor insourcing, maar logistiek is met de digitalisering en data-analyse ook steeds meer een specialisme. Europese distributie van consumentenproducten (o.a. via e -commerce) blijft nog een groeimarkt, is de prognose van de bank.

Sterke impuls binnenvaart

De kwakkelende binnenvaartomzet kreeg medio dit jaar een sterke impuls door historisch lang aanhoudend laag water. Hoewel het vrachtvolume in 2016 zo’n 3 procent groei laat zien, blijft de omzetgroei daardoor beperkt tot 2,5 procent.

Investeren in ICT en management informatie

Machiel Bode, ING sectormanager transport en logistiek, stelt dat met de terugkeer van volumes niet automatisch prijsherstel tot stand komt. “Rendementen zijn dus sterk afhankelijk van de operationele efficiency van de inzet van mensen en middelen.” De markt vraagt volgens  Bode dan ook om continue verbeteringen. “Om dat mogelijk te maken zullen transport en logistiek ondernemers volgend jaar moeten doorgaan met investeren in ICT en in medewerkers om de juiste management informatie te kunnen genereren.”

Ondernemersvertrouwen groeit

Het positieve nieuws voor de sector van ING is in lijn met eerder verschenen rapporten van onder andere CBS en Panteia. Eerstgenoemde wist vorige week te melden dat het ondernemersvertrouwen in de sector dit jaar op het hoogste niveau zit sinds 2011. Onderzoeksbureau Panteia stelde eind vorige week vast dat de rentabiliteit in het beroepsgoederenvervoer over de weg weer in de lift zit en voor het eerst in acht jaar is er een plus te melden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!