Logistieke monitor ontwikkeld voor de provincie Overijssel

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Panteia

Het thema ‘Logistiek’ krijgt een steeds belangrijkere plaats in het economisch en mobiliteitsbeleid van de provincie Overijssel. Daardoor ontstond de wens om over een logistieke monitor te beschikken. Het afgelopen jaar heeft Panteia voor deze voor provincie ontwikkeld.

Logistieke monitor ontwikkeld voor de provincie Overijssel

Het programma ‘Goederenvervoer over Water’ is sinds 2014 in werking en in de nu lopende revisie van de Omgevingsvisie vormt ‘logistiek’ één van de vier speerpuntthema’s voor de provincie Overijssel. In het ‘Koersdocument Logistiek’ worden de geformuleerde uitgangspunten  in de Omgevingsvisie met betrekking tot  logistiek uitgewerkt in concreet provinciaal logistiek beleid. Tijdens de uitwerking van het programma ‘Goederenvervoer over Water’ is geconstateerd dat de provincie weinig weet van de karakteristieken en ontwikkeling van de logistieke sector in Overijssel. Dit was de aanleiding om Panteia te vragen een logistieke monitor voor Overijssel te ontwikkelen. 

Drie thema's

De monitor bevat drie thema’s die gezamenlijk de kenmerken, trends en ontwikkelingen van de logistieke sector in beeld brengen. Dit zijn:

  • Economie en werkgelegenheid
  • Goederenstromen
  • Verkeersbewegingen goederenvervoer

Karakteristieken en ontwikkeling

De monitor van Panteia maakt voor deze drie thema’s  inzichtelijk wat de karakteristieken zijn van de logistieke sector in Overijssel en hoe de logistieke sector zich ontwikkelt. De meeste ontwikkelingen zijn in kaart gebracht vanaf 2010. Hierdoor zijn de trends van de afgelopen jaren goed inzichtelijk gemaakt. De monitor wordt vanaf nu jaarlijks door Panteia geactualiseerd.

De monitor heeft de vorm van een webapplicatie en is hier te vinden.

 

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!