'Loondoorbetaling bij ziekte en aanbestedingsregels voor mkb aanpakken'

  • Regionale ontwikkeling

De evaluatie van de Aanbestedingswet laat duidelijk zien dat de uitvoering door aanbestedende partijen, zoals gemeenten en provincies, tekort schiet. Dat is de boodschap van de directeur van MKB-Nederland Leendert-Jan Visser gisteren tijdens een Rondetafelgesprek MKB-problematiek in de Tweede Kamer.

'Loondoorbetaling bij ziekte en aanbestedingsregels voor mkb aanpakken'

Uit deze evaluatie blijkt volgens hem dat de aanbestedende diensten het aan professionaliteit ontbreekt om de eigen regels uit de wet naar behoren te kunnen uitvoeren.

Ook brancheorganisatie MKB-Infra schetste dit beeld over de uitvoering.

Prijs

Dit leidt ertoe dat enkel naar de prijs wordt gekeken, terwijl wel van de ondernemers wordt gevraagd een offerte op basis van de economisch meest verantwoorde investering (EMVI) op te stellen. Hierdoor wordt er bij de gunning geen aandacht besteed aan innovatieve oplossingen. Veel werk en dus kosten voor niks, stelt Visser. Daarnaast constateert hij dat overheden steeds meer gaan inbesteden in plaats van aanbesteden.

Positie mkb

Ook blijkt de positie van het mkb nog niet verbeterd, terwijl dit het hoofddoel was van de wet. Ook zzp'ers hebben het lastig om een voet tussen de deur te krijgen. Dit komt vooral door de toepassing van zogenaamde marktplaatsen, die ervoor zorgen dat zzp'ers enkel op prijs kunnen concurreren zonder dat er de mogelijkheid is om ervaring en vaardigheid te overleggen. Voor het mkb en zzp'ers is het van groot belang dat aanbestedende partijen verplicht moeten worden tot marktconsultatie.

Loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens het volgende deel van de hoorzitting werd duidelijk dat het beeld bij ondernemers is dat het risico bij werkgeverschap een te hoge drempel is geworden. De werkgeversverplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid vormen daarbij een groot deel van de last. De risico’s en regeldruk die ondernemers ervaren rond personeel vormen bij elkaar genomen een belemmering voor het ondernemen, voor groei, en voor het in dienst nemen van personeel. Tijdens de hoorzitting werd dit onder meer naar voren gebracht door de KNS (slagersorganisatie) en de NBOV (brood- en banketbakkers). Het terugdringen van de loondoorbetalingverplichtingen bij ziekte vormt één van de speerpunten uit de lobbyagenda “Kansrijk - een groeiagenda voor het mkb” die begin dit jaar door MKB-Nederland werd in de Rotterdamse Markthal gelanceerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!