Luchtvaartverordening Zeeland (ontwerp)

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

GS van Zeeland hebben ingestemd met de ontwerp Luchtvaartverordening Zeeland.

Luchtvaartverordening Zeeland (ontwerp)

De Wet luchtvaart geeft provinciale staten en gedeputeerde staten diverse bevoegdheden met betrekking tot luchtvaart binnen Zeeland. De Wet luchtvaart en aanverwante wet- en regelgeving regelen enkel de vanuit het Rijk noodzakelijke bepalingen. In het kader van de vereiste besluitvormingsprocedures en het houden van toezicht is het noodzakelijk in een provinciale verordening aanvullende regels en bepalingen op te nemen. De Luchtvaartverordening voorziet hierin en heeft met name betrekking op de indieningvereisten bij een aanvraag om een luchthavenbesluit en luchthavenregeling en op overige procedurele bepalingen.

De ontwerp Luchtvaartverordening ligt van 10 maart 2011 tot en met 20 april 2011 ter inzage op diverse adressen in:
Zeeuwsch-Vlaanderen - Walcheren - Tholen - Schouwen-Duiveland - Noord- en Zuid-Beveland

Een ieder kan tot en met 21 april, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp Luchtvaartverordening Zeeland indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw R. de Later, tel. (0118) 631915 of de heer B. Maring, tel. (0118) 631953.
Download de ontwerp Luchtvaartverordening Zeeland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!