‘Maak Krachtfonds voor versterking vmbo’

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

Michaël van Staalen, voorzitter van MKB-Nederland, pleit voor een 'VMBO-Krachtfonds'. Dit met als doel om vmbo- en mbo-scholen en bedrijven in een regio gezamenlijke toekomstplannen te laten maken om het technisch beroepsonderwijs overeind te houden en weer aantrekkelijk te maken.

‘Maak Krachtfonds voor versterking vmbo’

Foto: Michaël van Straalen voorzitter van MBK-Nederland

"De 100 miljoen euro extra die het nieuwe kabinet heeft uitgetrokken voor het technisch vmbo moet niet op de grote hoop, maar moet in een apart fonds worden gestort voor goede plannen om het aanbod en de kwaliteit te verbeteren. Met een tekort van duizenden technici per jaar is het namelijk alle hens aan dek en moeten we slim omgaan met het extra geld. Anders ‘verdampt’ het en zal het effect minimaal zijn." Dat zegt Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, vooruitlopend op de behandeling van de begroting 2018 van het Ministerie van Onderwijs.

Vmbo-Krachtfonds

In sommige regio’s is het aanbod van technisch vmbo-onderwijs nu erg slecht. Goede regionale plannen worden daarom met geld uit het fonds beloond. Een landelijke regievoerder moet er onder meer op toezien dat de samenwerking overal op gang komt en een sluitend netwerk van goed technisch beroepsonderwijs ontstaat en blíjft bestaan. "Wij hebben ons jarenlang hard gemaakt voor extra investeringen in het vmbo. Dat is gelukt. Om nu maximaal rendement uit de middelen te halen, moeten we het met elkaar slim aanpakken. Daar kan het nieuwe VMBO-Krachtfonds bij helpen, zodat weer een landelijk dekkend aanbod ontstaat met opleidingen op fietsafstand", meent Van Straalen.

De nieuwste machines

In de regionale plannen kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over het samen delen van locaties en machines, zodat leerlingen met de nieuwste apparatuur uit de praktijk leren werken. Ook het uitwisselen van docenten uit de praktijk moet een rol spelen. "Zo wordt het beroepsonderwijs aantrekkelijker en sluit het ook beter aan op de praktijk", aldus Van Straalen.

Leven lang ontwikkelen

In een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie van OCW pleit de ondernemersorganisatie verder voor een soepeler overgang tussen verschillende schooltypes, grotere betrokkenheid van het mbo bij educatie aan mensen die al werken (leven lang ontwikkelen) en een betere aansluiting van het aanbod aan opleidingen op de vraag uit het bedrijfsleven.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!