Maatregelen energiebesparing per sector vastgelegd

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen nemen. Daarvoor zijn nu lijsten opgesteld met bedrijfseconomisch haalbare maatregelen voor energiebesparing.

Maatregelen energiebesparing per sector vastgelegd

Volgens de Wet Milieubeheer en het bijbehorende Activiteitenbesluit moeten bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. De zogeheten ‘erkende maatregellijsten’ helpen hen te voldoen aan deze verplichting. Tegelijkertijd kunnen ze hiermee interessante besparingen realiseren. De lijsten zijn vastgelegd in regelgeving, zoals is afgesproken in het Energieakkoord. Lokale overheden zien erop toe dat bedrijven de verplichte energiebesparende maatregelen nakomen.

Maatregelen voor 7 sectoren

De eerste selectie lijsten zijn inmiddels gepubliceerd. Ze zijn opgesteld voor en door de metaalindustrie, de autoschadeherstelbranche, de rubber- en kunststofindustrie, datacenters, zorginstellingen, scholen en publieke kantoren. Deze bedrijfstakken hebben samen met lokale overheden de afspraak uit het Energieakkoord als eerste opgepakt.

Bekijk de lijst met maatregelen

De maatregellijsten worden aan het Activiteitenbesluit toegevoegd. Het opstellen van maatregellijsten voor meer sectoren start na de zomer van 2014. Zie voor meer informatie www.infomil.nl/energie. Bekijk hier ook de lijst met maatregelen.

Energielabel laten maken

Om te weten wat de energieprestatie van uw gebouw is, kunt u een Energielabel laten maken op basis van een maatwerkadvies. In de maatregelenlijsten voor de gebouwde omgeving wordt ook verwezen naar het energielabel. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt een aantal hulpmiddelen aan voor vastgoedeigenaren en eindgebruikers om tot uitvoering van energiebesparende maatregelen te komen, zoals de Leidraad Prestatiecontracten, Leidraad Green Lease, ESCo voorbeeldcontracten en Energiezorg.

Interessante regelingen

De combinatie van energiebesparende maatregelen met een energielabelsprong kan interessant zijn voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Verdergaande ambities op het gebied van het verduurzamen van gebouwen kunnen in aanmerking komen voor de Groenregeling of MIA/Vamil

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!