Maatregelen tegen verspilling bekend, maar niet toegepast

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Valley

Vers is per definitie niet lang houdbaar en dus is enige verspiling niet te vermijden.

Maatregelen tegen verspilling bekend, maar niet toegepast

AKK-projecten hebben echter overduidelijk aangetoond dat die verspilling door een betere samenwerking in de keten tot wel 25% kan worden teruggedrongen. Helaas hebben ketenpartners veel van de verbetermogelijkheden niet structureel in ketenprocessen ingebed. Volgens Toine Timmermans, programmamanager Duurzame Voedselketens bij Wageningen UR moeten retailketens als ketenregisseur integraal kwaliteitsmanagement doorvoeren.


Supermarktketens gooien op jaarbasis voor vele tientallen miljoen euro's aan onverkocht voedsel weg. Een belangrijke reden is hun keuze om geen 'nee' te willen verkopen. Daarnaast is de kwaliteit en houdbaarheid van vooral versproducten vaak ondergeschikt aan de inkoopprijs. Dit gebrek aan inzicht in de meerwaarde van kwaliteit vormt tevens een belangrijke belemmering voor het invoeren van innovaties die producten langer houdbaar maken. Fabrikanten passen deze nauwelijks toe omdat zij de hogere kostprijs van hun product niet door kunnen berekenen.

Verbetermogelijkheden al bekend
Dat er flinke verbetermogelijkheden zijn is al duidelijk geworden in een tiental Agrarische Keten Kennis (AKK)-projecten die 5 tot 10 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Verminderen van derving en betere verwaarding van grondstoffen waren vaak aandachtpunt in deze projecten. Daarbij werden in de keten efficiencyverbeteringen van soms 25% (en meer) behaald. "We merken dat veel van de toen opgedane inzichten en verbetermogelijkheden niet structureel zijn ingebed in keten-processen", aldus Timmermans.

Oplossing bij retailers
Timmermans vindt dat retailers integraal kwaliteitsmanagement door moeten voeren dat de processen in de gehele keten optimaliseert. Nu is ieder onderdeel – van inkoop tot category management– verantwoordelijk voor zijn eigen doelstellingen. Niemand lijkt echt verantwoordelijk voor het managen van het beperken van uitval. Volgens Timmermans zou die verantwoordelijkheid bij de logistieke afdeling van de retailer moeten liggen.

Beleid LNV
Ook het ministerie van LNV zet, naast betere bewaarmethoden en logistiek en een hoogwaardig hergebruik, in op ketenefficiëntie. Door het tegengaan van inefficiënties in de ene schakel moet voorkomen worden dat in latere schakels onnodig voedsel moet worden weggegooid. Uiteraard hoort daar een verrekening van de kosten en baten bij. Ook het ministerie heeft de implementatie van beschikbare kennis op het oog, vertelt Roland Theinissen, beleidsmedewerker bij LNV. "We denken niet alleen in innovatieve projecten, maar uiteindelijk gaat het om het opschalen van de daarin opgedane kennis binnen sectoren en over sectoren heen."

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!